Česká zemědělská technika na poli

V Senici u Poděbrad uspořádala firma Farmet, a. s., koncem dubna polní den, na kterém předvedla své výrobky. Na pozemcích AGD Senice, a. s., se postupně představily stroje, které opouštějí výrobní haly tohoto podniku. Tažné prostředky pro tuto akci dodaly společnosti Agri CS, a. s., a Phoenix–Zeppelin, spol. s r. o.

Firma Farmet, a. s., výrobce závěsové techniky má již mnohaletou tradici. Od roku 1992, kdy vznikla, se zabývá výrobou strojů na zpracování půdy a setí. Její výrobky jsou určeny pro profesionální použití i v těch nejnáročnějších podmínkách. Stroje se stále přizpůsobují požadavkům trhu, a to nejen svojí konstrukcí, ale i velikostí. Z počátečních pracovních záběrů kolem 2,5 m narostly až na současných 12,5 metru.
K aktivitám Farmetu patří také technologie zaměřené na zpracování olejnatých semen, zejména řepky olejky a slunečnice.
Filozofii firmy Farmet vyjádřil její generální ředitel Ing. Karel Žďárský slovy: „Snažíme se stavět stroje pro skutečně velké a produktivní zemědělství“. Zemědělskou techniku s nálepkou Farmet lze nyní nalézt po celé Evropě. V loňském roce dosáhla firma tržeb přes 560 milionů korun, z toho na zemědělskou techniku připadlo přibližně 240 milionů korun. Export se podílel na celkové výrobě 85 %. Rozsáhlé investice v poslední době směřovaly do nových výrobních hal i moderních technologií. Ty se v druhé polovině letošního roku projeví od dokonalejšího zpracování základních materiálů až po novou povrchovou úpravu práškovými barvami.

Úvod patřil Krtkovi Prvním předvedeným strojem byl hloubkový kypřič Krtek. Toto nesené nářadí je určeno pro kypření až do hloubky 60 cm. Krtek je vhodný do míst se silně utuženou půdou. Při pracovním záběru 210 cm má rozteč tří dlát 70 cm, varianta s pěti dláty má pak pracovní záběr 350 cm. Není vhodný pro základní zpracování půdy, jeho doménou jsou agromeliorační zásahy na problémových místech pozemku.

Stroje pro podmítku a zpracování půdy
Radličkové kypřiče Hurikán HX–750 a HX–450 jsou stroje se širokými možnostmi použití. Jsou vhodné jak pro podmítku po sklizni plodin, tak i k přípravě půdy před setím, zejména v minimalizačních technologiích. Všechny pracovní orgány jsou v rámu upevněny pružně. Vpředu jsou to čtyři řady radliček (zákazník má na výběr několik typů), za nimiž tři řady prutů urovnají povrch. Konečné utužení zajišťují válce, které jsou plně odpružené a pracují zcela nezávisle na hlavní části stroje. Kypřiče Hurikán se vyrábějí s pracovními šířkami od tří do devíti metrů a zpracovávají půdu do hloubky tří až patnácti centimetrů.
Radličkové podmítače zastoupil model G(X) 300 N. Nesený stroj jištěný pružinami má pracovní záběr tři metry, ve výrobním programu pak existují modely se záběry od 2,1 do 6,4 m. Optimální hloubka zpracování se pohybuje v rozmezí od osmi do patnácti centimetrů. Předností je jednoduchá konstrukce a nízké pořizovací i provozní náklady. V letošním roce výrobce rozšířil nabídku zadních válců. Radličkové podmítače jsou vhodné k provádění podmítky po sklizni. Lze je využít i pro zapravení hnoje, podrcené slámy a jiných rostlinných zbytků.
Dlátový kypřič Turbulent zpracovává a velmi intenzivně promíchává půdu až do hloubky 35 cm. Na výběr jsou pracovní záběry 3 a 4,5 m. Při předseťovém kypření je transportní náprava otočena dozadu a spolu s pneumatikovými válci nakypřenou půdu zpětně pěchuje. Naopak pro zimní zpracování půdy se transportní náprava přetáčí dopředu pod stroj a demontuje se zadní pneumatikový válec. Nakypřená půda se již neutužuje.
Diskový podmítač Disker předvedla firma Farmet v šestimetrovém provedení. Dva menší typy mají záběr tři metry v neseném provedení a 4,5 m v provedení poloneseném. Počet disků o průměru 500 mm se pohybuje podle typu podmítače od 22 do 50 . Ozubené disky jsou samostatně uloženy na kyvných ramenech s gumovým uložením. Krátká konstrukce zajišťuje výbornou stabilitu při práci i přesné hloubkové vedení. Vzadu lze volit gumový, trubkový nebo segmentový válec.
Pro precizní předseťovou přípravu půdy po orbě jsou určeny Kompaktomaty, jak v neseném, tak v poloneseném provedení. Prvně jmenované vyrábí firma Farmet v pracovních šířkách od dvou do šesti metrů, polonesené od tří do více než devíti metrů. V současné době výrobce tuto nabídku rozšiřuje o záběry 12,5 a 15,7 metru. Návštěvníci se seznámili se třemi zástupci , mezi nimiž byla i osmimetrová varianta K800PS, v současnosti jedna z nejprodávanějších modifikací.
Kompaktomaty Farmet zvládnou sedm pracovních operací najednou a minimalizují tak počet přejezdů po poli. Rám pomocí předního a zadního válce přesně kopíruje smykem urovnaný povrch půdy. Hlavním pracovním nástrojem jsou šípové nebo dlátové radličky. Polonesené stroje jsou vybaveny zadním tříbodovým závěsem a vývodem ovládacího hydraulického okruhu s rychlospojkami v zadní části stroje. Toto řešení umožňuje snadné připojení přídavných zařízení, například drobicích Crosskill válců nebo secího stroje.
Největší soupravou dne byl Case IH QuadTrac 535 a zcela nový Kompaktomat K 1250 PS se záběrem 12,5 m, se kterým chce firma Farmet v nejbližší době vstoupit na trh. Stroj je již připraven na další rozšíření na záběr 15,7 metru. Stroje budou vhodné pro traktory s výkonem 350 až 500 koní. Přepravní rozměry vyhovují předpisům o provozu na pozemních komunikacích, šířka nepřesahuje tři metry, výška je 3,3 m a délka 9,2 metru.

Setí s jednou premiérou Polní premiérou bylo představení secího stroje Excelent 8 Premium, navazujícího na starší řadu Excelent, která zatím zůstává ve výrobním programu, ale v dohledné době bude nahrazena právě těmito novými typy. Nový radličkový secí stroj, který Farmet představil, byl v provedení se záběrem osm metrů, k dispozici bude i varianta šestimetrová. Stroj při setí jede po pneumatikových válcích, které jsou umístěny vpředu i vzadu. Zadní dvojité válce jsou podobné, jako na kypřičích Turbulent. Speciální kolíbky umožňují dokonalé kopírování a roznesení hmotnosti na jednotlivá kola. Poměrně úzká kola se velmi dobře čistí a kvalitně drobí půdu, čímž vytvářejí předpoklad pro dokonalý plošný výsev. V přední části jsou jednořadé pneumatikové válce, které pěchují do větší hloubky. Před nimi je prstový smyk, který zpracovává půdu mezi koly. Výsev probíhá do kvalitně připravené půdy. Následuje zavláčení dvouřadým zavlačovačem a plošné uválcování zadními válci.
Pneumatické výsevní ústrojí má dělenou násypku o celkovém objemu 4 m3. Část násypky je vyhrazena pro osivo a část pro hnojivo. Hnojivo a osivo se směšují a přicházejí jedním semenovodem k radličce. Ve srovnání s přihnojováním pod patu se výrobci jeví tento systém perspektivní a mající řadu výhod. Především je to snížení tahového odporu i jednodušší koncepce pracovních orgánů při zachování vysoké kvality výsevu. Jako tažný prostředek vyhoví traktor s výkonem 240 k, což je velmi příznivá hodnota.
Tento secí stroj je vhodný pro výsev běžných plodin, pro přesný výsev se díky své koncepci nehodí. Na přání je možné jej dovybavit strojem na přísev trav.
Zajímavý byl diskový secí stroj ve zkušební verzi, na kterém výrobce testuje nové diskové secí botky. Určeny jsou pro řádky s roztečí 125 mm. Průměr disků je 360 mm, průměr koleček 320 mm. Na každé botce je umístěn zavlačovací dvojprst. Originální je způsob seřizování hloubky zavlačovače nezávisle na botce. Kinematika uchycení umožňuje seřídit přítlak botek vůči půdě i hloubku zpracování. Výhodou tohoto uchycení je, že mění-li se hloubka setí, nemění se přítlak. Na trhu se tyto diskové secí stroje objeví v příštím roce, též s pracovními záběry šest a osm metrů.
Po představení jednotlivých strojů následovaly ukázky práce na přilehlém pozemku, které návštěvníky přesvědčily o kvalitě práce výrobků se značkou Farmet.

Řepka za studena i za tepla Druhou aktivitou společnosti Farmet je vývoj, konstrukce, výroba a montáž technologických celků na lisování olejnatých semen, ať již za studena, za tepla nebo spojeného s extruzí. Ve výrobním programu jsou lisy různých výkonů. Nejmenší přenosný typ, který vylisuje za jednu hodinu 11 kg semena předvedl výrobce přímo na stánku. Největší lis již potřebuje za stejnou dobu přísun 3000 kg. Lisovny od Farmetu najdeme po celé Evropě od Ruska až po Španělsko.

Klíčové informace
 Na tradičním polním dnu představila firma Farmet osvědčenou techniku i novinky.
 Všechny stroje předvedly své kvality přímo na poli.
 Farmet nejsou jen stroje na zpracování půdy a setí, ale i technologie na lisování olejnatých semen.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *