Filtrovat

ARCHIV RUBRIKY:

Sklizeň pícnin

06.06.2014 | 12:59

Baličky od domácího výrobce

Malou, leč zajímavou expozici měla na brněnském Techagru též pardubická firma Temak. Pokud vám její název není známý, stačí uvést, že se jedná o původní baličky vyráběné firmou Jan Tvrdek, jejíž činnost skončila a aktivity ve výrobě převzala od roku 2010 právě firma Temak. V nabídce firmy Temak jsou v současné době čtyři modely baliček, přičemž všechny jsou určeny pro balení válcových balíků do fólie. Nejjednodušší provedení zastupuje model T-02 s rotujícím stolem určený především pro stacionární balení. Tento model je v převážné míře používán s automatickým ovládáním (včetně automatického vyklopení) doplněným o ovládání dálkové, čímž lze dosáhnout úspory v podobě vyloučení obsluhy přímo u stroje. Celý proces je tedy velmi jednoduše řízen pouze obsluhou manipulačního prostředku. Model T02N konstrukčně vychází z typu T02 přičemž základní rozdíl spočívá v doplnění nakládacího ramene, tudíž je možné balíky nakládat přímo na poli a významně tím rozšířit možnosti použití tohoto stroje. Stejně jako v předchozím případě je v převážné míře dodáván s automatickým ovládáním. Dalším z nabízených modelů je typ T03. Jedná se o jakousi obdobu baličky T-02N s tím, že je tento model vybaven podvozkem, takže nezatěžuje tříbodový závěs traktoru a navíc může převážet dva balíky za současného balení jednoho z nich. Právě díky této koncepci je možné s modelem T-03 agregovat i traktory nižších váhových kategorií. Posledním a zároveň nejprodávanějším modelem z „dílny“ firmy Temak je typ T-04 s roztahovacími válci a balicím ramenem. Tento model je pro svou univerzálnost velmi oblíben mezi zemědělci z celé ČR a SR. Jeho oblíbenost ještě více stoupla s příchodem nového zcela automatického ovládání vyvinutého samotnou firmou Temak. Na výstavě Techagro byl předváděn v provedení Exclusive Plus, což je v současné době nejvyšší možná výbava. V praxi to znamená, že kromě zcela automatického ovládání a hydraulického filtru tlakového oleje je tento typ vybaven ještě funkcí automatického otočení balíku o 90°. Balík je tak položen na volný konec ustřižené fólie, a tím pádem nedochází vlivem větru k postupnému odmotávání fólie ze zabaleného balíku. Firma Temak vyrábí ročně 40 až 50 kusů baliček, jejichž pozitivem je jednoduché provedení a příznivá pořizovací cena. Některé modely nesené v tříbodovém závěsu traktoru lze využít též jako baličky stacionární s pohonem pomocí elektromotoru, což je účelné, pokud balení probíhá přímo v areálu zemědělského podniku.*
Kategorie: 
06.06.2014 | 12:31

S novinkou v sortimentu

Firma Agrotechnika Vaněk s. r. o. je známá širokým sortimentem prodávaných strojů. V letošním roce do něj přibyla značka Enorossi, zahrnující paprskové shrnovače píce v několika typech provedení s různými pracovními záběry. Shrnovače Enorossi jsou vyráběny v provedení se dvěma řadami paprskových kol, umístěných do tvaru písmene V (s pracovním záběrem 2 až 11,5 m) a v provedení s rotory uloženými v jedné řadě, kdy od použitého počtu shrnovacích kol se odvíjí pracovní záběr. Minimální záběr činí 1,3 m a znamená tři použitá paprsková kola, pokud jich je použito 13, dokážou shrnovat materiál ze záběru až 7,6 m. Přednosti paprskových shrnovačů jsou zřejmé a patří mezi ně především nízká energetická náročnost, vyšší pojezdová rychlost, a tím i výkonnost, dále též příznivá pořizovací cena a díky jednoduchosti i dobrá provozní spolehlivost. Shrnovače Enorossi byly k vidění i na Techagru a to v několika exemplářích, přičemž zabíraly větší část plochy určené pro zemědělskou techniku firmy Agrotechnika Vaněk s. r. o. Většinu plochy určené pro techniku lesní zabíraly zase vyvážečky Palms, které se na našem trhu dobře etablovaly a zákazníci oceňují jejich užitné vlastnosti v kombinaci s příznivou pořizovací cenou. Vyvážečky Palms jsou vyráběny v několika modelových variantách s nosností od 6 do 15 tun a vybavených adekvátními nakládacími rameny s dosahem 4 až 8,4 m. Kromě popisovaných paprskových shrnovačů a vyvážeček Palms má firma Agrotechnika Vaněk v nabídce též další zemědělskou a lesní techniku, v níž nechybí štěpkovače, navijáky, štípače dřeva, sortiment půdozpracující techniky, traktory, ale i kombajny na brambory či sila na uskladnění zrnin, sušárny, postřikovače, žací stroje a komunální techniku. Nabízené stroje pochází z České republiky, Polska, Estonska a Itálie.*
25.04.2014 | 12:36

Netradiční řešení pro sklizeň pícnin

V rámci ČR bylo v posledních letech postaveno velké množství bioplynových stanic a adekvátně tomu se zvýšily i plochy pěstované kukuřice. Při silážování této plodiny je potřeba převážet velké objemy hmoty a s výkonem bioplynových stanic rostou i přepravní vzdálenosti. Je známou skutečností, že traktorová doprava je vhodná pro jízdu po poli a na krátké dopravní vzdálenosti. Pokud je transport delší než 10 až 15 km, je ve výhodě doprava nákladními automobily. Ty však nebývají upraveny pro jízdu po poli. Možné řešení tohoto problému nabízí překládací stanice Reloader H5 od firmy Euro Bagging. Tento stroj je novinkou letošního roku a vznikl úpravou ze senážního lisu. Z lisu zůstal zachovaný příjmový stůl se šířkou 3,1 m a podlahovým dopravníkem, za nímž je umístěna dvojice čechračů a pod ní příčný dopravník a dopravník vynášecí, který dosáhne až do výšky 5 m, takže bez problému naplní i korby kamionových návěsů. Pro pohon stroje postačuje traktor o výkonu 100 k, který přes vývodový hřídel pohání dva hydrogenerátory zásobující olejem hydromotory umístěné na pohonech jednotlivých dopravníků. Přeskladnění návěsu s objemem 20 t je možné v čase zhruba pěti minut. Oddělení polní a silniční dopravy sice představuje jisté zdržení v technologii sklizně, avšak čím delší je přepravní vzdálenost, tím má vyšší význam. Navíc nedochází k znečištění silnice vynášenou hlínou z pole, je omezeno utužení půdy a nákladní automobily dosahují na silnici nejen příznivější rychlosti jízdy, ale i spotřeby paliva na převezenou tunu materiálu. Po sklopení do pracovní polohy lze překládací stanici snadno převážet pomocí traktoru, transportní rychlost činí obvyklých 40 km/h. Dalším zajímavým v expozici firmy Euro Bagging byl překládací návěs GS 24.5. Ten je primárně určen pro jízdu pod sklízecími mlátičkami a plnění odvozních prostředků na souvrati, ale výrobce při vývoji myslel na jeho větší univerzálnost. Proto je možné objem násypky rozdělit na dvě poloviny a pak je překládací vůz vhodným pomocníkem při současném navážení osiva a hnojiva v rámci setí. Hnojivo i osivo se dávkují jedním vyprazdňovacím šnekem. To, čím bude secí stroj plněn, určuje obsluha otevřením hradítek nad příslušnou polovinou překládacího vozu.*
Kategorie: 

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down