Filtrovat

ARCHIV RUBRIKY:

Sklizňové stroje

08.06.2015 | 12:31

Třínápravové překládací vozy

Výkonná sklizeň obilnin a olejnin sklízecími mlátičkami předpokládá často skupinové nasazení těchto strojů. Pro maximální využití jejich výkonového potenciálu se do sklizňové linky zařazují překládací vozy. Ty zajišťují, že se prostoje sklízecích mlátiček minimalizují, čímž zvyšují produktivitu práce těchto drahých strojů. Výkonné modely sklízecích mlátiček se dnes vyrábějí s pracovními záběry obilních žacích válů nad 10 až 12 m, popřípadě řádkových adaptérů pro sklizeň kukuřice 12 a více řádků. Jejich zásobníky zrna mají kapacitu přesahující 12 000 až 14 000 l a z hlediska výkonu pohonné jednoty se setkáme s hodnotami přesahujícími 368 až 441 kW (500 až 600 k). Z výše uvedených parametrů vyplývá, že plošná výkonnost a průchodnost sklízecích mlátiček je značná a že všechny neproduktivní časy, kdy není mlátička využita ke sklizni, se negativně projevují na celkovém ekonomickém zhodnocení dané investice. Jednou z možností jak neproduktivní časy eliminovat, je právě nasazení předkládacích vozů. V souvislosti s výše uvedenými výkonovými parametry sklízecích mlátiček je třeba volit nejvýkonnější provedení překládací techniky. V případě překládacích vozů jsou to modely s tříosým podvozkem, i když nalezneme také řešení vycházející z dopravní techniky využívající konstrukci s výtlačným štítem, kdy se můžeme setkat také se čtyřnápravovými modely. Budeme-li hovořit o překládacích vozech jako takových, půjde jak o provedení se speciálně konstruovanou překládací nástavbou, tak různé příslušenství, umožňující vytvořit model překládacího vozu ze standardního návěsu či návěsu s výtlačným štítem. Kromě provedení určených pro zajištění obslužnosti sklízecích mlátiček se rovněž setkáme s modely určenými pro dopravní obslužnost rozmetadel pevných minerálních hnojiv či secích strojů. V takovém případě budou překládací vozy opatřeny šnekovými dopravníky menšího průměru. Rovněž u standardních překládacích vozů se dodávají speciální adaptéry pro stávající překládací šnekové dopravníky.* Ing. Filip Javorek spolupracovník redakce Celý článek vyjde ve Farmáři č. 6.
Kategorie: 
08.06.2015 | 12:24

Sklizeň obilnin

Doc. Ing. Jiří Mašek, Ph.D., se narodil v lednu 1977. Od roku 2001 pracuje jako odborný asistent na katedře zemědělských strojů Technické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Od roku 2009 na fakultě současně působí ve funkci proděkana pro pedagogickou činnost. Současná sklizeň obilnin, to je nasazení výkonné a velmi drahé techniky po dobu několika dnů. Aby se vyplatila, musí být organizace práce na vysoké úrovni. Co považujete za nejdůležitější? Z hlediska organizace práce je nutné sladit výkonnost jednotlivých článků sklizňové linky včetně posklizňové (pokud tedy můžeme výkonnost posklizňové linky ovlivnit). Většinou nastává problém s dopravou, v případě že jsou delší dopravní vzdálenosti, nebo když dochází ke zdržení při odvozu do výkupu. To lze řešit meziskladem nebo zvýšením počtu odvozových prostředků tak, aby byla zachována maximální výkonnost sklizně. Můžete stručně popsat, jakým vývojem v posledních letech sklízecí mlátičky prošly? Jednoznačně jde o rozvoj elektronických systémů, protože u vlastní technologie výmlatu k zásadním změnám již nedochází - podotýkám k zásadním. U vlastní technologie či způsobu výmlatu zde jsou již osvědčené tangenciální a axiální mlátičky, případně tangenciální výmlat doplněný axiální separací. Na tomto základu se již mnoho zásadního vymyslet nedá, samozřejmě technická vylepšení se objevují, ale nejsou zásadním zásahem do konstrukce či způsobu výmlatu. Nicméně vraťme se k elektronickým systémům – bez nich již nemůže v současnosti výkonná sklízecí mlátička pracovat. Palubní informační systém doplněný o GPS technologii včetně výnosového čidla je nedílnou součástí moderních sklízecích mlátiček, bez jejich pomoci již prakticky nelze plně využít výkonnost dané mlátičky.* Celý rozhovor vyjde v červnovém Farmáři.
Kategorie: 
08.06.2015 | 12:09

Hybridní a axiální sklízecí mlátičky

Nároky na sklízecí mlátičky z pohledu výkonnosti při sklizni neustále rostou. Jedním ze základních faktorů, který růst výkonnosti ovlivňuje, je pracovní záběr sklízecích adaptérů. Z logiky věci vyplývá, že s čím širším žacím válem pracujeme, tím větší množství materiálu musí sklízecí mlátička zpracovat, tedy zajistit výmlat, separaci zrna a slámy, čištění zrna a jeho dočasné uložení v zásobníku zrna. Výše uvedeným požadavkům musí odpovídat dimenzování všech konstrukčních prvků od pohonné jednotky, přes provedení žacího adaptéru, mláticí a separační systém, až po provedení náprav a pojezdu či drtiče slámy, neboť je nutné zajistit požadovanou výkonnost za různých půdních a klimatických podmínek a při sklizni různých druhů plodin. Výsledkem musí vždy být sklizeň zrna nebo semen s minimální příměsí nečistot a s minimálním poškozením. Velký důraz se v tomto ohledu klade na separaci zrna a slámy. Výkonné modely jednotlivých výrobců v tomto směru využívají především systém rotačních vytřásadel namísto klasických klávesových vytřásadel. Rotační vytřásadla pracují v kombinaci s klasickým tangenciálním mláticím ústrojím. V takovém případě hovoříme o hybridních sklízecích mlátičkách. Druhou skupinu představují axiální neboli rotorové sklízecí mlátičky opatřené namísto tangenciálního mláticího ústrojí a rotačních či klasických vytřásadel jedním nebo dvěma axiálně uloženými mláticími a zároveň separačními rotory. Někteří výrobci sází v případě výkonných modelů výhradně na hybridní systém, jiní na axiální způsob výmlatu a separace a rovněž se setkáme s výrobci, kteří v této oblasti nabízejí svým potenciálním uživatelům obě řešení.* Ing. Filip Javorek spolupracovník redakce Celý článek vyjde ve Farmáři č. 6.
Kategorie: 

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down