Filtrovat

ARCHIV RUBRIKY:

Zkoušky a testy

29.05.2017 | 11:16

Měření výkonových parametrů a emisí kapalných paliv s vysokým podílem biosložky

Článek se zabývá ověřením tří směsí paliv s různým podílem biosložky u modelového jednoválcového motoru bez přídavných zařízení pro úpravu spalin. Na tomto spalovacím dieselovém motoru se měřily výkonové charakteristiky a jednotlivé složky emisí za účelem posouzení těchto směsí kapalných biopaliv v praktickém použití, a to tak, aby splňovaly současnou a připravovanou evropskou legislativu do roku 2020. U všech zkoušených směsí paliva se prováděl detailní chemický rozbor a vlastnosti. Evropská legislativa ukládá povinnost snížení skleníkových plynů v dopravě v roce 2020 o 6 %. Vedle toho musí každý členský stát zajistit, aby podíl energie z obnovitelných zdrojů ve všech druzích dopravy v roce 2020 činil alespoň 10 % konečné spotřeby energie v dopravě v uvedeném členském státě. Související směrnice Evropského parlamentu a Rady (EV) 2015/1513 ze dne 9. září 2015, kterou se mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzínu a motorové nafty, a směrnice 20019/28EC o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů omezuje použití biopaliv vyráběných z obilovin a jiných plodin bohatých na škrob, cukernatých plodin a olejnin a z plodin, pěstovaných na zemědělské půdě jako hlavní plodina především k energetickým účelům na 7 % energetického obsahu paliv použitých v dopravě. Směrnice tak počítá s využitím konvenčních biopaliv, pro pokročilá biopaliva stanovuje indikativní cíl minimálně 0,5 %. Za surovinovou základnu biomasy jsou specifikovány lignocelulózové materiály, nepotravinové celulózové materiály, zpracovatelské zbytky a zbytky ze zemědělství, vodohospodářství, rybolovu a lesnictví. Tato směrnice také definuje obnovitelná kapalná a plynná paliva nebiologického původu, používaná v dopravě. Jejich energetický obsah pochází z obnovitelných zdrojů jiných než biomasa. Pro vznětové motory se jako palivo používá motorová nafta podle EN 590 (2013) omezující obsah metylesterů mastných kyselin (FAME) na 7 % (V/V). Jako další paliva se používají dieselová paliva s vysokým podílem FAME (B20 a B30) podle EN 16709 (2015), dieselové palivové směsi obsahující FAME B30 podle ČSN 65 6508 (2013) a EN 16709 (2015).* Ing. Radek Pražan, Ph.D. Ing. Petr Jevič, CSc., Ing. Zdeňka Šedivá, Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i., Praha Celý článek najdete v Mechanizaci zemědělství 6/2017.
Kategorie: 

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down