Důraz na kvalitu a výkon

Společnost hospodařící na 20 000 ha zemědělské půdy potřebuje výkonnou a spolehlivou techniku. Zvládnout veškeré práce v termínu a v patřičné kvalitě znamená dosahovat vysoké produktivity práce. U techniky na ochranu a výživu rostlin to platí dvojnásob. Společnost ÚSOVSKO a. s. byla založena v roce 1995, kdy navázala na hospodaření předchozího zemědělského družstva. Dnešní koncern ÚSOVSKO zahrnuje 17 zemědělských, potravinářských, obchodních a průmyslových společností se 750 zaměstnanci. Celý koncern je organizačně rozdělen na dvě centra: zemědělsko-potravinářské v Klopině na Olomoucku a průmyslové v Šumperku.

Aplikační technika

Postřikovače patří ve všech hospodářstvích, ať malých, nebo velkých, mezi nejdůležitější stroje. Jejich rameny protékají drahé přípravky na ochranu rostlin, jejichž aplikaci je třeba provést v přesně daném termínu, šetrně, s ohledem na životnímu prostředí s vazbou na ochranu povrchových a podzemních vod. Proto by měl být postřikovač výkonný, pracovat velmi přesně a být provozně spolehlivý. Vysoké nároky na tuto sofistikovanou techniku mají samozřejmě i ve středisku rostlinné výroby ÚSOVSKO AGRO s. r. o. v Klopině. Toto středisko obhospodařuje 5100 ha orné půdy a ochrana rostlin patří mezi nejdůležitější pracovní operace.

Když nastal čas na koupi nového postřikovače, proběhl jeho výběr opět velmi pečlivě. Agronom společnosti s obsluhou stroje opět porovnávali řadu různých strojů, aby nakonec volba padla znovu na značku Bargam. Nový samojízdný postřikovač Bargam MAC 5000 S-J, který od dubna letošního roku pracuje v Klopině, je navíc vůbec prvním vyrobeným strojem této řady. Oproti svému staršímu bratrovi doznal řady vylepšení, a tak přinesl do podniku novou, ještě vyšší kvalitu a také vyšší komfort pro obsluhu Františka Rutara, který tráví v kabině postřikovače i 12hodinové směny.

Nový model postřikovače Bargam MAC 5000 S-J je vybaven silnějším motorem Iveco s maximálním výkonem 210 kW (původní měl výkon 172 kW), kvalitnějším, lépe odpruženým podvozkem s elektronickým samostavitelným předním a zadním odpružením a vyhodnocováním zatížení jednotlivých náprav. Hydrostatický pojezd umožňuje plynule měnit pracovní rychlost v rozsahu 0 až 25 km/h a transportní rychlost od 0 do 40 km/h.*

Více ve Farmáři č. 12.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *