Energetické využití biomasy

Společnost Step Trutnov byla založena v roce 1990. Díky svým dlouholetým zkušenostem nabízí široké portfolio výrobků, od tlakových nádob až po kotle na biomasu. A právě ty nás zajímaly. V oblasti kotlů na biomasu společnost nabízí kotle na spalování rostlinného materiálu (slámy, sena, konopí, ozdobnice, lnu a jiných plodin) a dřevního odpadu (dřevní štěpky, hoblin, odřezků, kůry apod.). Step vyrábí kotle v několika výkonových řadách. Malé do 195 kW nebo velké, průmyslové, pro centrální dodávky tepla s výkony od 100 kW do 5 MW. Unikátností těchto produktů je odhořívání biomasy před podavačem ve spalovací komoře bez energeticky náročného rozdružování. Tyto výrobky mají velký význam z hlediska finančních úspor, v porovnání s ostatními komoditami dostupnými na trhu může zákazník za určitých okolností snížit své náklady až sedmkrát. O této problematice jsme ve výrobním podniku hovořili s ředitelem společnosti a předsedou představenstva Liborem Pavlíčkem, MBA. *

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *