Jednoduchá a spolehlivá technika

Na stroje pracující v živočišné výrobě jsou kladeny specifické nároky. Musí mít odolnou konstrukci, protože jsou využívány 365 dní v roce a ze stejného důvodu musí být také spolehlivé, protože v případě poruchy bývá složité je nahradit. Ve Výrobně-obchodním družstvu se sídlem v Kámeně provozují dva rozdružovací a zastýlací vozy, které tyto požadavky splňují již dlouhá léta.

Výrobně-obchodní družstvo se sídlem v Kámeně hospodaří v okrese Pelhřimov na 1850 ha zemědělské půdy, z nichž je 1350 ha orné půdy a 500 ha trvalých travních porostů. Zemědělskou výrobu doplňuje výroba elektrické energie v bioplynové stanici o výkonu 740 kW. Úkolem rostlinné výroby je zajistit krmivovou základnu pro živočišnou výrobu, dostatek hmoty pro bioplynovou stanici a na zbylé ploše pěstovat tržní plodiny. Největší výměra 420 ha je vyhrazena pro obilniny, z nichž 80 % je určeno pro potřeby živočišné výroby, stejně jako kukuřice z 200 ha a jetelotrávy, jetele a luskovinoobilné směsky pěstované na orné půdě. Pro bioplynovou stanici, do níž putuje především chlévský hnůj, je určena také kukuřice ze 120 ha a žito na zeleno pěstované na 80 ha. Tržními plodinami jsou, kromě obilnin, řepka na 170 ha a také brambory. Družstvo na 140 ha pěstuje jak konzumní, tak i sadbové a škrobárenské brambory. „V živočišné výrobě chováme 2000 kusů skotu plemene české strakaté, z toho 800 krav s průměrnou dojivostí převyšující 9000 litrů, dále 500 jalovic, 250 býků ve výkrmu a 450 telat. Všechny kategorie jsou volně ustájeny, býci na hluboké podestýlce, krávy a jalovice ve stlaných boxech,“ popisuje silnou živočišnou výrobu místopředseda představenstva, hlavní zootechnik a předseda svazu chovatelů českého strakatého skotu Marian Bílý, který se má čím chlubit: „Třetím rokem po sobě máme v kategorii strakatých plemen nejvyšší užitkovost na světě. České strakaté plemeno dosáhlo vloni průměrné užitkovosti 8007 kg mléka.“

Změna technologie skladování

V minulosti skladovalo družstvo slámu z velké části ve stozích a volně i na střediscích. Tento systém však nebyl optimální, manipulace se slámou a její převoz byly neefektivní, náklady na dopravu zbytečně vysoké a docházelo také ke ztrátám. To vedlo před časem k přechodu na jinou technologii sklizně a skladování slámy. Základem se stalo lisování do balíků. Změna technologie vyvolala také potřebu nové techniky pro zastýlání. Bylo třeba vybrat nový rozdružovací a zastýlací vůz. Jeden už sice v družstvu byl, ale velmi letitý a konstrukčně ne zcela nevyhovující. Bylo tedy třeba vůz doplnit novou výkonnou technikou. V rámci výběrového řízení v roce 2015 padla volba na výrobek značky Kuhn, rozdružovací a zastýlací vůz Primor 3570 M. Tažený stroj má vanu o objemu 3,5 m3 s hydraulicky ovládaným čelem pro nakládání balíků a dopravníkovým pásem. Poté, co je balík naložen a rozříznuta a upevněna síť, dopravník posouvá balík k jednomu rozdružovacímu válci s regulačními prsty, vybavenému systémem Polydrive, který umožňuje vypínat rozdružovací válec bez ohledu na metači. Díky tomu má vůz menší energetické požadavky při zapnutí metače a současně se snižuje riziko ucpání. Možnost vypnout rozdružovací válec ocení obsluha například při objíždění různých překážek. Metač s osmi lopatkami se otáčí rychlostí 270 a 540 ot/min a metá slámu do vzdálenosti až 18 m napravo a 13 m nalevo. Díky řemenovému pohonu je vůz při provozu tichý. Agregován je s dnes už téměř historickými, nicméně všeobecně oblíbenými traktory Zetor s výkonem od 50 do 70 k.

Poté, co se první Primor v těžkém provozu osvědčil, následoval ho v roce 2020 druhý, identický model Primor 3570 M. Převzal práci po prvním rozdružovači na farmě, kde zastýlá stáje pro 1000 kusů zvířat. Dojnicím fouká slámu do postýlek, telatům do kotlin. Při každém stlaní je třeba rozdružit a rozmetat 26 balíků. Starší Primor byl přesunut na středisko s ustájenými 450 kusy skotu, kde bez problémů a poruch slouží dodnes. Rozdružovací vozy Primor stelou pod dojnice, jalovice i telata, celkem musí ročně rozdružit a vyfoukat kolem 3000 balíků, a to je už pořádná zkouška odolnosti a spolehlivosti.*

Celý článek vychází v březnovém Farmáři. 

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down