Jízda s novou tryskou

Současná zemědělská výroba se orientuje na maximalizaci výnosů při současném snižování nákladů. Kapalná hnojiva a chemická ochrana porostů tvoří významnou položku ve výdajích zemědělských podniků. Vhodným výběrem techniky lze dosáhnout vysoké efektivnosti vynaložených prostředků, podstatné úspory aplikovaných látek i zlepšení půdních podmínek pro pěstování zemědělských plodin.

Firma Agrio, tuzemský výrobce postřikovačů, vznikla v roce 1993. Od rekonstrukce starších postřikovačů urazila dlouhou cestu. Postupně vyvinula tažené, nesené a samojízdné stroje špičkových parametrů. Založila dceřiné společnosti na Slovensku, v Polsku a Maďarsku. Dnes je největším výrobcem polní postřikovací techniky v České republice a její výrobky patří ke světové špičce. V loňském roce se také poprvé samostatně představila na výstavě v Hannoveru.
V rámci prezentace svých výrobků uspořádala společnost Agrio na sklonku listopadu Den otevřených dveří. Se současnou situací ve firmě a na trhu přítomné seznámil ředitel společnosti Ing. Ivan Olšan. Od roku 2000 budovalo Agrio postupně nové výrobní prostory. Od kovovýroby, montážní haly, tryskací stolice a lakovny až po skladovací halu, kterou dokončili v roce 2006. Dnes již mají kompletní výrobu pod jednou střechou. „Letos máme extrémní nárůst prodeje“, zhodnotil letošní rok. Zatímco v roce 2006 dodalo Agrio zákazníkům 90 strojů, odhad na rok 2007 činil 200 objednávek, tedy více než stoprocentní meziroční nárůst. Ten byl způsoben jednak současnými cenami obilí a také úspěchy na výstavě Agritechnica. V době konání akce přijímalo Agrio objednávky na duben 2008 a vedení společnosti nepředpokládalo v nejbližší budoucnosti pokles zájmu o postřikovače.

Situace na německém trhu

O zkušenostech z praxe v Německu seznámil přítomné Horst Pieper, majitel firmy dodávající postřikovače Agrio na německý trh. Od roku 2006 vystupuje Agrio v Německu zcela samostatně. Jeho výrobky se prodávají pod označením Mamut. Na zdejších polích již pracuje sedmdesát strojů této značky. Požadavky zákazníků na kvalitu, design a servisní zázemí jsou velmi vysoké. Postřikovačům Mamut se podařilo jejich nároky splnit. Špičková konstrukce společně s robustností odpovídá současným i budoucím požadavkům náročného trhu. Samozřejmostí je nepřetržitý servis, dostatečné zásoby náhradních dílů a rozumné ceny. Za klad považuje Horst Pieper fakt, že se Agrio specializuje pouze na výrobu postřikovačů.
Neustálý vývoj a plnění požadavků zemědělců je předpokladem pro úspěchy v budoucnu. Úspěchem skončilo vystoupení Agria na výstavě Agritechnica v Hannoveru, kde byly výrobky firmy velmi pozitivně přijaty odbornou veřejností. Tolik kontraktů na této výstavě ještě s žádným jiným obchodním partnerem nepodepsali, řekl na závěr Horst Pieper.

Technologické novinky

Vývoj v oblasti elektroniky používané v zemědělské technice si vynutil změnu dodavatele. Od nového výrobce budou počítače montovány do postřikovačů řady Hi – Tec, které mají více funkcí řízených počítačem. Základní jednotkou je Basic Terminal, následuje Basic Terminal Top a nejvyšší v řadě Comfort Terminal. Jednotlivé typy se liší možností připojení k GPS a tudíž i dalšího rozšiřování.
Basic Terminal umožňuje připojit ultrazvukové čidlo na automatické vyrovnávání výšky ramen. Obsluha si nastaví jejich výšku nad terénem, čidla se postarají o přesné kopírování terénu v dané vzdálenosti. Dodržování stejné výšky ramen nad zemí je velmi důležité zejména s ohledem na používané trysky, s přesně nastavenými úhly, pod kterými aplikují danou látku. Jakékoliv vychýlení ramen snižuje účinnost a tudíž i efektivitu postřiku. Vezmeme-li v úvahu, že postřikovačem se za rok aplikují látky za mnoho miliónů korun, pak se investice v řádu desetitisíců jistě velmi brzy vrátí. Tento model se jmenuje Distanc Control.
Dalším zařízením, které je možné připojit k Basic Terminalu je automatické kopírování stopy. Tento doplněk je alternativou pro zemědělce, kteří mají kratší, členité pozemky s mnoha otáčkami na souvratích, kde je výsledný efekt největší.
K Basic Terminalu lze připojit též elektronický vodoznak. Běžně používané systémy závaží a plováku jsou při velkých objemech nádrží nevhodné, protože se již stávají nepřesné. Podle Ing. Olšana u nádrží s objemem 5000 l a větším ustoupí mechanické vodoznaky elektronickému systému, který na digitálním displeji ukáže vždy přesné množství v litrech. Při exportu do Německa jsou již všechny postřikovače vybaveny tímto novým systémem měření.
Technologickou novinkou je i nový systém výroby ramen. Prostorová ramena trojúhelníkového profilu jsou vyztužena šikmými vzpěrami. Každá tato jednotlivá vzpěra byla v minulosti samostatně vařena do rámu. V současné době přecházejí v Agriu na novou technologii, kdy je výztuha z jedné trubky ohýbané v celé délce a přivařené v místech styku s vodorovnými nosníky. Tato konstrukce přináší menší počet svárů, materiál je méně vyhřátý a vykazuje větší pevnost.
Z fáze vývoje se do výroby na jaro 2008 připravují nová ramena vlastní výroby o šířce 36 m.

Samojízdný postřikovač Dino

Několik kusů, které Agrio zatím vyrobilo slouží k získávání zkušeností. Připomínky zemědělců jsou pečlivě zaznamenávány a slouží k dalšímu zlepšení a odstranění případných nedostatků. Nové stroje půjdou do praxe letos a od příštího roku chtějí v Agriu začít s normální výrobou. Jaká bude po těchto strojích poptávka záleží do značné míry na tom, jak se bude vyvíjet situace v pěstování kukuřice, slunečnice a řepky. Zatímco řepka bude možná směřovat k trpasličím odrůdám, pěstování kukuřice a slunečnice vytváří po těchto postřikovačích poptávku. Objednávky na nové stroje již v Křemži mají. Obecně se v oblasti samojízdných postřikovačů chtějí orientovat na světlou výšku 100 až 120 cm a objem nádrže 5000 až 8000 l.

Injektorové dvojité štěrbinové trysky

Tyto trysky mají řadu kladných vlastností:
 zajišťují oboustranné ošetření klasů i při vysoké pojezdové rychlosti,
 při ošetření porostu proti klasovým chorobám zůstává účinná látka tam, kde má, tedy v horní třetině porostu,
 umožňují aplikaci i za silného větru,
 díky snížené dávce vody dosahují vyššího denního výkonu a vyšší koncentrace přípravku,
 při ošetření cukrovky proti plevelům (od 4. listu) jsou přípravkem zasaženy i zastíněné plevele,
 dosahují lepší účinnosti při aplikaci kontaktních insekticidů.
Základem dvojitých štěrbinových trysek Agrotop je již od roku 1994 model TurboDrop DF, který se montuje do postřikovačů i dnes. Tyto trysky jsou odpovědí na požadavky zemědělských podniků. Vzhledem k tomu, že je čas pro optimální ošetření plodin většinou jeden až dva dny, vzniká nutnost zvyšovat denní výkon postřikovačů. Toho výrobci docilují především zvyšováním pojezdové rychlosti. Trysky pak musí v těchto podmínkách zajistit dostatečnou pokryvnost. Důležitou vlastností je i odolnost proti větru.
Druhým typem je ekonomická tryska AirMix DF používaná od roku 2001, kterou tvoří matice s dvěma injektorovými tryskami s malými otvory.
V loňském roce Agrio nejvíce propagovalo trysku Avi – Twin. Vyznačuje se krátkou kompaktní konstrukcí s jedním dávkovacím otvorem a dvěma štěrbinami. Charakteristickou vlastností této trysky je velké snížení úletu. Nejlepších výsledků dosahuje při ošetření klasů, zeleniny nebo aplikaci postemergentních přípravků v cukrovce.
Absolutní novinkou nabízenou od listopadu je tryska TurboDrop HiSpeed. Důsledkem potřeby větší denní výkonnosti jsou zvyšující se rychlosti postřikovačů. Zatímco dříve jezdily postřikovače rychlostí 6 km/h, dnes je požadavek na rychlost 15 km/h. Při vyšší rychlosti se mění úhel, pod kterým aplikovaná látka dopadá na rostlinu. Následkem toho jsou pak zadní části rostlin hůře ošetřené. Na tyto skutečnosti reagoval výrobce vývojem nové trysky. Zúročil dlouholeté zkušenosti své i svých uživatelů a výsledky mnoholetých polních pokusů v Bayrischen Landesanstalt für Landwirtschaft. Tato nová tryska má opět dvě štěrbiny, tentokrát však umístěné pod asymetrickým úhlem. Ty jsou umístěny tak, že při jízdě obě stříkají směrem dozadu. Nastavení úhlu trysek odpovídá pojezdové rychlosti 15 až 16 km/h. Výsledkem je rovnoměrně ošetřená přední i zadní část rostliny.
Trysky TurboDrop HiSpeed jsou ideální volbou pro podniky, které potřebují aplikovat postřiky při vyšších rychlostech, při kterých je garantována špičková účinnost.
Na výběr je pět velikostí. Největší odpovídá dávka 250 až 300 l/ha.

Výběr je široký

V nabídce Agria najdeme nesené postřikovače řady N a NT. Návěsné typy mají označení Pony, Napa a Mamut, nově vyvinutý postřikovač pro intenzivní podmínky velkovýroby a služeb. Nástavbové varianty jsou určené pro jakýkoliv typ samojízdného nosiče. Při požadavku velké světlé výšky lze volit mezi dvěma samojízdnými postřikovači. SAMec má mechanický pohon a unikátní využití sestupných převodovek pro pohon všech kol, výše představený DINO se může pochlubit hydropohonem.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *