Konstrukce výkonných secích strojů

Secí stroje procházejí v průběhu let řadou technických inovací, které se zaměřují především na zvýšení výkonnosti a sdružování různých operací spojených se zpracováním půdy. Významným faktorem je precizní ukládání osiva včetně urovnání povrhu pozemku po zasetí. V tomto případě může jít jak o různé secí kombinace, tak o samostatné, zpravidla tažené secí stroje spojující různé z výše uvedených pracovních operací. Řada secích strojů umožňuje také aplikaci minerálních hnojiv spolu s ukládáním osiva. Zejména se to týká techniky umožňující zakládání porostů v různých systémech a technologiích zpracování půdy. S ohledem na již zmíněné aspekty se předpokládá využití velkoobjemových zásobníků osiva, které jsou často rozděleny na část pro osiva a část pro minerální hnojiva. Takové konstrukce jsou součástí závěsných modelů, a to jak s ohledem na celkovou hmotnost, tak na rozložení jednotlivých pracovních sekcí, od sekce pro zpracování a přípravu půdy, přes secí botky až po zavlačovače nebo různé typy pěchů. Z pohledu konstrukce rozdělujeme secí techniku na dvě základní skupiny. První skupinu reprezentují secí stroje, které se v daném provedení dodávají buď s aktivním, nebo pasivním nářadím pro zpracování půdy. Druhou skupinu tvoří kombinovaná provedení s pasivními sekcemi pro přípravu půdy. Výše uvedené modely existují v různém pracovním záběru a pro různé výkonové kategorie trakčních prostředků.* Celý článek Ing. Filipa Javorka vyjde v časopisu Farmář.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *