Konstrukční řešení mlátiček

Základním prvkem technologie sklizně zrnin jsou v současném vyspělém světě samojízdné sklízecí mlátičky. Stejně jako ostatní zemědělská technika prošly také tyto technologie zajímavým vývojem, od strojů tažených koňmi přes závěsné modely určené pro kolové a pásové traktory různých výkonových kategorií až po samojízdná provedení v současnosti dodávaná.

Výkonnost v současné době dodávaných mlátiček je ovlivněna především trhem, pro který jsou určeny. Tomu také odpovídá struktura výrobních programů jednotlivých výrobců. Někteří se specializují na vývoj a výrobu modelů pro menší a střední výměry, jiní výrobci se naopak zaměřují na sklízecí mlátičky učené pro velké farmy a podniky služeb a výrobci s celosvětovou působností dodávají mlátičky zahrnující modely určené pro všechny výše uvedené výměry a navíc nabízejí některá speciální provedení. Veškerá uvedená technika má však společného jmenovatele, a tím je zajištění sklizně se zachováním maximální efektivity, odpovídající výkonové kategorii stroje, s co nejnižšími ztrátami.*

Článek Ing. Filipa Javorka vyjde v 6. čísle časopisu Farmář.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *