Kvalitní stroj si zákazníka najde

Psal se rok 1993, když se původní družstvo rozdělilo na dva podniky – Zemědělské družstvo se sídlem v Dlouhé Lhotě a Zemědělské družstvo Suchodol. V Dlouhé Lhotě tehdy začínali na 1100 ha zemědělské půdy. Po likvidaci statku Kamýk zvětšili obhospodařovanou plochu o 500 ha. Dalšími nákupy se výměra zemědělské půdy zvýšila na současných 2000 hektarů. Strojový park byl částečně zastaralý, chyběly i traktory disponující většími výkony.

Z celkové výměry tvoří 300 ha trvalé travní porosty, zbytek je pak orná půda. Na té má přednost potravinářská pšenice a řepka, které doplňuje hořčice a každý druhý rok na 100 ha mák. Družstvo se věnuje i množení trav. Na 40 až 45 % ploch uplatňují minimalizaci, ostatní půda se oře.
Živočišná výroba je zaměřena na chov skotu s uzavřeným obratem stáda. Přednost dostalo české strakaté plemeno před holštýnským, kterého je asi 30 % z celkového počtu 800 kusů. V současné době chovají 320 dojnic s průměrnou užitkovostí 6400 l mléka.
Podnik zaměstnává přibližně čtyřicet zaměstnanců.

Důležitý rok 1995
V tomto roce se poprvé sešlo vedení družstva se zástupcem firmy Kvarto, spol. s r. o., jednatelem Ing. Janem Hnátkem. Tato společnost má své prodejní a servisní středisko v Bystřici u Benešova, odkud poskytuje své služby již od roku 1994. „První traktor od firmy Kvarto jsme koupili v roce 1996“, říká předseda družstva Oldřich Jarůšek. Původní park tvořily Zetory, se kterými byli v družstvu spokojeni, chyběly jim však traktory s většími výkony. Jak říká Oldřich Jarůšek, byl to obchodní talent Ing. Hnátka, který vedl ke koupi prvního stroje. Volba tehdy padla na značku New Holland.

Po třinácti letech V současnosti mají v družstvu již mnohaleté zkušenosti s pořízenou technikou i poskytovanými službami. Opět se potvrdilo, že pokud je zákazník spokojen s nakoupeným strojem a na odpovídající profesionální úrovni je i servis a služby, vzniká dlouhodobý vztah a zákazník u svého prodejce zůstává. Nejinak tomu bylo i v Dlouhé Lhotě. Za léta spolupráce se počet strojů v družstvu utěšeně rozrostl. K původním zetorům, které pamatují období socialistického zemědělství, přibyly nové traktory. Dnes jich dohromady je dvacet pět. Jeden z pořízených strojů je opět Zetor, který našel uplatnění v živočišné výrobě ve spojení s krmným vozem. Z osmdesáti procent tam však pracuje nová technika od firmy Kvarto. V období, kdy byla společnost New Holland koupena jinou společností, dodávky vázly, a tak firma Kvarto dodala náhradou traktor Case 220 Magnum. Z dříve koupených traktorů jsou to modely 8770 s výkonem 190 k a silnější 8970 s maximálním výkonem 240 koní. Své silnější kolegy následně doplnily slabší typy, dva NH TS 135 a jeden NH TL 100. Stejnou značku má i všestranně využívaný teleskopický manipulátor.
Závěsná technika je opět spojena s firmou Kvarto. Počátky spolupráce jsou ve znamení značky Amazone, jejíž nesená rozmetadla používá podnik dodnes. V současné době nakupuje družstvo stroje Lemken. Na polích pracuje polonesený pluh a secí kombinace této značky, v nejbližší době k nim přibude ještě diskový podmítač Rubín.
Dopravní techniku dodanou firmou Kvarto reprezentují návěsy ze ZDT Nové Veselí, včetně rozmetadel hnoje.

Sklizňová technika Sklízecí mlátičky New Holland se vyrábějí v Zedelgemu v Belgii. Firma Kvarto prodává tuto techniku ve spolupráci s Agrotec, a. s., od roku 1996. Sortiment tvoří převážně vytřásadlové modely CX, ale jako první dodalo Kvarto na náš trh i axiální typ CR.
V roce 2006 koupilo Zemědělské družstvo se sídlem v Dlouhé Lhotě nový New Holland CX 880SL, vybavený vyvážením sítové skříně. Tato sklízecí mlátička se šesti vytřásadly má pracovní záběr 7,32 metru. Protože v době pořízení firma New Holland ještě nenabízela Vario lišty, patří do výbavy prodloužený řepkový vál. Úprava této sklízecí mlátičky umožňuje i sklizeň trav. Současné modely jsou již vybaveny Vario lištou a nové motory splňují emisní normu TIER III.
Po dvou sezónách provozu jsou v Dlouhé Lhotě maximálně spokojeni a již plánují nákup druhého stroje. A nejen oni. Nový přírůstek sklidil každý rok 500 ha na vlastních pozemcích a přibližně 150 ha v rámci služeb. Výkony této mlátičky společně s vynaloženými prostředky na její provoz byly příjemným překvapením. Kladný dojem zanechala i v okolních podnicích, ve kterých pomáhala při sklizni. Důkazem jsou i následné objednávky těchto mlátiček z blízkých zemědělských podniků, které dosud používaly stroje jiných značek. Oldřich Jarůšek jmenuje například Zemědělské družstvo Sádek v čele s Ing. Václavem Černohorským. Po předvedených výkonech následovala objednávka modelu NH CX 8070SL. Po vzájemných konzultacích a zkušenostech z Dlouhé Lhoty se pro stejnou značku rozhodl podle O. Jarůška i předseda ZOD Milín, a. s., Zbyněk Fiala. V Milíně již rok pracuje nejsilnější sklízecí mlátička z řady CX, typ 8090SL. Stroje NH sklízí i v Zemědělské společnosti Dobříš, s. r. o. Ta vlastní modely TX 65 a TX 66. V Zemědělském družstvu Nečín se předseda představenstva Ing. Josef Koukolíček rozhodl ke stávajícím dvěma mlátičkám NH TX 66 letos přikoupit nový CX 8770SL.

Mimořádná událost
Servis a jeho kvalitu vyzkoušeli v Dlouhé Lhotě velmi brzy. Krátce po zahájení prací v prvním roce došlo při sklizni ozimé řepky k nehodě, při které couvající mlátička úplně zničila žací lištu nového stroje. Přestože následoval víkend, díky pochopení výrobce, výhradního dovozce, firmy Agrotec, a. s., i servisní společnosti Kvarto, spol. s r. o., byla nová lišta v pondělí k dispozici a nezaviněný prostoj tak byl minimální.
Servisní oddělení má deset zaměstnanců, z toho pravidelné garanční prohlídky stejně jako běžné opravy zajišťuje osm servisních pracovníků vybavených pojízdnými dílnami. Ti se mají co ohánět, vždyť jen prodaných traktorů je již stopadesát a sklízecích mlátiček asi sedm desítek. Region působnosti firmy Kvarto zahrnuje okresy Příbram, Beroun, Kutná Hora, Benešov, Kolín a Prahu západ i východ.
Čtyři obchodní zástupci prodali v loňském roce techniku za 165 milionů korun. Největším obchodním partnerem je Agrotec, a. s., s ročním obratem prodané techniky 100 milionů korun, následovaný výrobky Lemken, ZDT Nové Veselí, Farmet a technikou pro sklizeň brambor Grimme od U+M servisu, s. r. o.
Bohatě vybavený sklad náhradních dílů vykázal loni obrat 32 milionů korun.

Klíčové informace
 V zemědělském družstvu nedaleko Příbrami mají dlouholeté zkušenosti s technikou New Holland.
 Profesionální servisní podnik dokáže rychle vyřešit i krizové situace.
 Praktické zkušenosti se sklízecí mlátičkou vedly k dalším objednávkám z okolních podniků.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *