Kvalitní techniku potřebují velcí i malí

V obci Kostelec u Zlína hospodaří Jaromír Unzeitig se svou rodinou. Splnil si sen a osobní i pracovní život spojil s chovem a ošetřováním koní. Přestože je výměra pozemků náležejících k farmě relativně malá, technikou je hospodář dobře vybaven a je tak zcela soběstačný. V rodině Unzeitigů začal hospodařit nejdříve otec Josef. Popudem bylo pět hektarů vrácených rodině v roce 1991 v rámci restitucí. Postupně výměru rozšířil na více než 20 ha a rozhodl se chovat mléčný skot. „Od počátku jsem měl záměr postavit si malý kravín a chovat holštýnské plemeno mléčného skotu,“ vzpomíná dnes již bývalý hospodář. Z výstavby nové stáje však sešlo, a tak začal ve starém chlévě. V chovu měl stále kolem osmi dojnic. Výsledky ale neodpovídaly představám, a tak výrobu mléka nahradil výkrmem býků. Ale ani ten nepřinesl očekávané výnosy. Nízké výkupní ceny masa a nerovné postavení při jednání s obchodníky nepřinášely Josefu Unzeitigovi radost z hospodaření. Když se vrátil syn Jaromír, který odjel na konci devadesátých let na zkušenou nejdříve do Ameriky a poté do Izraele, zapojil se do práce na farmě. Svoji budoucnost však spojoval s jinými zvířaty. Toužil mít na farmě koně. A tak si v roce 2001 jednoho pořídil. O rok později ukončil otec Josef zemědělskou činnost a odešel do předčasného důchodu. Štafetu po něm převzal syn Jaromír, ukončil chov skotu a zahájil novou éru farmy. Nový žací stroj „Nejdříve jsme sekali bočně nesenou žací lištou s pracovním záběrem 140 cm, to byla nekonečná práce,“ vzpomíná Jaromír Unzeitig a pokračuje: „Později jsme si upravili traktor Zetor 7745 a vybavili jej čelním vývodovým hřídelem, abychom mohli připojit i čelně nesenou lištu.“ Nejdříve byl traktor agregován se starší čelní lištou s pracovním záběrem 2,1 m. Ta v roce 2016 dosloužila, a tak bylo třeba vybrat lištu novou. „Oslovil jsem zástupce společnosti Unimarco a. s. a společně jsme vybrali vhodného nástupce. Stal se jím čelně nesený diskový žací stroj Bellon DF 6000 s pracovním záběrem 240 cm,“ popisuje výběr nového stroje farmář. Pracovní orgány lišty tvoří šest samostatně jištěných disků osazených vždy dvěma noži. Disky jsou samostatně jištěné střižným pastorkem. Případná výměna je velmi snadná. Pracovní záběr 2,4 m byl vybrán úmyslně, neboť odpovídá vzdálenosti mezi koly sběracího vozu. * Celý článek vychází v dubnovém Farmáři.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *