Malý, ale důležitý pomocník

Soukromý zemědělec, stejně jako velký zemědělský podnik, rozděluje zemědělskou techniku na potřebnou a nezbytně nutnou. Do kategorie nezbytně nutné patří rozhodně postřikovač. Jednak proto, že bez ochrany a výživy rostlin se žádný pěstitel neobejde, jednak proto, že s kvalitním vlastním postřikovačem ušetří čas a nemalé finanční prostředky. A není podstatné, hovoříme-li o tisících nebo jen desítkách hektarů.

Soukromý zemědělec Milan Hájek hospodaří v Jeníkově, obci ležící nedaleko Čechtic v okrese Benešov, se svým synem Tomášem na 70 ha zemědělské půdy, z níž je 52 ha orné půdy a 18 ha trvalých travních porostů. I když patří hospodářství Milana Hájka mezi ta menší, bez kvalitní techniky se neobejde.

Bez postřikovače hospodařit nelze

Milan Hájek za dobu hospodaření vystřídal několik postřikovačů. Začínal s postřikovačem Kertitox s rameny o pracovním záběru 15 m, který následně nahradil starší nesený postřikovač Hardi s rameny širokými 12 m. Třetím v pořadí byl opět nesený postřikovač – polský Jarmet, ale stále to nebyl ideální stroj. Problémem obou nesených postřikovačů byl objem nádrží, který se pohyboval kolem 300 l. A protože brambory vyžadují při postřiku poměrně značné množství vody, v praxi vystačila nádrž postřikovače na jeden hektar a bylo třeba se vrátit na základnu. Navíc s postřikovači této konstrukce a s malým pracovním záběrem docházelo k poměrně velkým prostřikům, které podle Milana Hájka dosahovaly více než často zmiňovaných 10 %.

Výběr nového stroje

Nový postřikovač si Milan Hájek začal vybírat již v roce 2014. S objednávkou ale musel počkat do roku 2015, až doplatí úvěr na traktor. Malé i větší tažené postřikovače značky AGRIO znal od zemědělců z okolí, kde jich je v provozu minimálně pět, ale především z nedalekého zemědělského družstva v Pravoníně. To si pořídilo v roce 1994 jeden z prvních postřikovačů NAPA s nádrží o objemu 2000 l a s rameny o pracovním záběru 18 m. Tento postřikovač sloužil družstvu více než dvacet let.

Nakonec si Milan Hájek vybral tažený postřikovač od firmy AGRIO, model ALKA s laminátovou nádrží o objemu 3000 l, rameny s pracovním záběrem 18 m a ručním vypínáním jednotlivých sekcí.*

Celý článek vychází v květnovém Farmáři.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *