Manipulace v živočišné výrobě

Živočišná výroba spotřebovává značné množství objemných materiálů, zejména různá krmiva a steliva. S těmito materiály manipulujeme v různých ročních obdobích, a to od jejich sklizně, přes skladování až po samotnou spotřebu. Za tímto účelem využíváme rozmanitou manipulační a dopravní techniku a také techniku v rámci krmných technologií. Zejména poslední skupina prochází procesem automatizace, nicméně ani za této situace se v řadě případů nevyhneme nasazení manipulační techniky.

Manipulační techniku využívanou při manipulaci s objemnými materiály agregujeme s patřičnými adaptéry. Dané příslušenství rozdělujeme na nářadí, které slouží pouze k samotné manipulaci, a nářadí, které současně plní funkci pracovní. Kromě vlastního nakládání tedy umožňuje rovněž zpracování krmiv a steliv. Mezi typické zástupce této kategorie řadíme adaptéry pro rozdružování balíků nebo zakládání objemných krmiv. Konstrukce nářadí pak koresponduje s výkonovou řadou příslušné manipulační techniky.

Bohatá nabídka adaptérů

Adaptéry se liší především podle toho, s jakými druhy manipulační techniky je budeme agregovat. Nicméně z obecného hlediska je lze rozdělit do dvou skupin. První představuje nářadí umožňující  manipulaci s různými stelivy, druhou modely, které můžeme označit jako pracovní. Druhou skupinu tvoří příslušenství pro manipulaci s lisovanými materiály, které můžeme díky nim rozdružovat a rovněž dávkovat ve stájových prostorech. Dále existuje příslušenství sloužící k přípravě směsné krmné dávky a její následné zakládání. A nesmíme zapomínat ani na nářadí pro nakladače různých výkonových řad, které umožňují efektivní manipulaci s volnou slámou, a to včetně konstrukcí pro stohování do polních stohů. Toto příslušenství je určeno zpravidla pro nakladače vyšších řad. Jednotlivé adaptéry všech kategorií agregujeme s odpovídající výkonovou třídou manipulační techniky. Klíčovými faktory jsou maximální nosnost, překlopné zatížení a pozice adaptéru vůči těžišti stroje. Jednotliví výrobci ve svých informačních materiálech definují, jaké adaptéry, o jakém objemu či o jaké nosnosti lze s danou manipulační technikou agregovat. Pro manipulaci s volnou slámou, ale také senem či senáží a siláží slouží různé drapákové vidle nebo lopaty s drapákem. Drapákové nářadí využijeme rovněž při manipulaci s podestýlkou různé konzistence. Poměrně široké je spektrum příslušenství pro práci s lisovaným senem a slámou. Základ nabídky představují různé hroty.

Možnosti rozdružování balíků

Pro manipulační techniku máme k dispozici adaptéry, které jsou určeny k rozdružování balíků. Technicky vyspělejší modely umožňují navíc zakládání krmiva do žlabu nebo zastýlání. Základní nabídku adaptérů reprezentuje nářadí, které lze označit také jako nůžkové. Pro zastýlání využíváme rovněž kotoučový mechanismus se dvěma kotouči, pracující na principu odstředivého rozmetadla. Kromě výše uvedených adaptérů se používají zejména výkonnější nakladače agregované s klasickými rozdružovači válcových a hranolových balíků.

Více v článku Ing. Filipa Javorka v březnovém Farmáři.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down