09.06.2022 | 10:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Menší modely sklízecích mlátiček

Při pořizování sklízecí mlátičky máme možnost volby mezi různými modely, které se odlišují řadou parametrů. Základním kritériem je výkonnost konkrétní sklízecí mlátičky, od níž se odvíjejí další možnosti. Především systém mlácení, separace zrna a čištění. Technická specifikace těchto konstrukčních celků je zcela zásadní pro dosahování požadované výkonnosti.

Menší modely mlátiček pracují s klasickým mláticím ústrojím, jehož srdcem je příčně uložený mláticí buben, zpravidla konstruovaný jako mlatkový. Některé modely pak sázejí na jeho zubové provedení.

V případě základní sklizňové techniky hovoříme o klasických vytřásadlových modelech, jejichž základní typové řady disponují čtyř- a pětiklávesovými vytřásadly. Naopak provedení se šesti klávesami najdeme u vyšších výrobních řad. Hlavním konstrukčním prvkům odpovídá také dimenzování ostatních prvků sklízecí mlátičky, především záběr žacích válů nebo kapacita zásobníku zrna.   

 Základní charakteristika

Přesto, že jde o mlátičky určené ke sklizni malých výměr, nabízí modely této třídy řadu různých modifikací mláticího ústrojí. Z obecného hlediska dodejme, že se řada modelů s pěti vytřásadly prolíná s modely opatřenými šesti klávesami. Někteří výrobci rovněž nabízí v rámci jedné modelové řady jak pěti-, tak šestivytřásadlové zástupce. Základní modely některých renomovaných výrobců pak pracují pouze se čtyřmi klávesami.

Výše uvedené mlátičky pracují zpravidla se dvěma koncepty mláticího ústrojí, přičemž daná konfigurace se pojí jak s modely se čtyřmi, tak i pěti klávesami. Vždy jsou dané modely opatřeny mláticím bubnem, který je pro sklizeň běžných plodin pěstovaných v našich zeměpisných šířkách konstruován jako mlatkový. Mlatky se vyznačují profilováním a kapkovitým tvarem, nicméně jejich finální podoba a spojení s nosnými prvky mláticího bubnu se mohou lišit v rámci nabídky jednotlivých výrobců sklízecích mlátiček. Kromě mlatkového se vyrábí také zubové mláticí ústrojí, to je však určeno zejména pro sklizeň porostů rýže. Za základní uspořádání mláticího ústrojí můžeme považovat provedení s jedním mláticím bubnem, na který navazuje buben odmítací. Ten má za úkol dopravovat materiál do pracovního prostoru klávesových vytřásadel. V daném případě hovoříme o dvoububnovém mláticím ústrojí. Nicméně také modely této kategorie jsou k dispozici s tříbubnovým systémem.

Při pohledu na mláticí a navazující separační ústrojí se můžeme setkávat s následujícími variantami. Někteří výrobci používají urychlovací mláticí buben, který se nachází v prostorou před hlavním mláticím bubnem, za nímž pak následuje buben odmítací. Urychlovací typ bubnu je opatřen mláticími segmenty, jejichž cílem je zvýšení účinnosti mláticího ústrojí jako takového. Obdobně jako se hlavní mláticí buben pojí s mláticím košem, platí toto spojení také pro buben urychlovací. Další variantou tříbubnového systému může být konfigurace, kdy za mláticím bubnem následuje buben odmítací a pro zvýšení efektivity separace ještě přídavný separační buben. Separační buben je konstruován jako zubový, chcete-li prstový a je doplněn separačním košem. Koš je polohovatelný, a to s ohledem na podmínky sklizně, požadavky na šetrnost zpracování slámy nebo množství hmoty, které mlátičkou prochází. U některých modelů se může za separačním bubnem nacházet další buben, sloužící k čechrání slámy a zvyšující efektivitu separace. V případě výkonnější techniky se rovněž nabízí mláticí ústrojí tvořené urychlovacím bubnem, za nímž následuje buben mláticí a separační a soustavu uzavírá buben odmítací. K mláticímu ústrojí můžeme ještě dodat, že různým sklízeným plodinám odpovídají různé typy mláticího koše. Jde zpravidla o provedení pro sklizeň běžných plodin, například obilnin, ale nabídka košů zahrnuje také provedení pro sklizeň kukuřice nebo třeba rýže.*

Více v článku Ing. Filipa Javorka v 6. čísle Farmáře.

 

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down