Moderní trendy v oblasti zemědělské techniky

Obecným trendem dnešní doby je zvyšování efektivity prováděných prací při zachování nebo dokonce snížení vynaložených nákladů. Zemědělství se tomuto trendu přizpůsobuje také, a tak se stále více objevují moderní farmáři či podniky, kteří s oblibou využívají nejmodernějších řešení pro zefektivnění své výroby. Na tyto požadavky jsou nuceni reagovat výrobci, kteří přicházejí na trh se stále novými a inovativními řešeními, která pomáhají zemědělcům dosahovat těchto cílů.

Tento vývojový trend se týká i traktorů. Ty dosahují stále vyšších výkonů, aby je bylo možné agregovat s nářadím o větším záběru. Tím se omezí pojíždění po pozemku s negativy zhutnění půdy, ale především stroje a nářadí pracují v požadované hloubce a s doporučenou rychlostí, což má pozitivní dopad na kvalitu práce. Optimální agregace však není jednoduchý úkol. Cílem výrobců traktorů je produkovat takové stroje, které dokážou efektivně pracovat a především přenést svůj výkon na podložku. Analýzou trendů v oblasti vývoje traktorů je patrné, že dochází ke stále zvyšujícímu se podílu aplikace elektroniky na řízení traktoru, aby byl eliminován negativní vliv lidského faktoru na efektivitu práce stroje. Příkladem toho mohou být stále oblíbenější automatické převodovky v traktorech, které jsou vybaveny řadou režimů tak, aby se přizpůsobily práci, která je vykonávána, a za každých podmínek udržovaly traktor v oblasti maximální efektivity práce. „Ideální“ motor s atributy nízké měrné spotřeby paliva, s vysokou životností a spolehlivostí, který je spojen s nejmodernější převodovkou, ještě není zárukou nejvyšší efektivity práce, jelikož je nutné tento výkon účelně přenést na podložku. Způsobů řešení tohoto problému je několik a záleží na výrobci, jakou konstrukci preferuje. Přenos výkonu na podložku je funkcí styčné plochy. V dnešní době se setkáme pouze s dvěma řešeními, a to přenosem výkonu pomocí kol nebo pásů. Existují však i různé modifikace těchto řešení.*

Ing. Lukáš Renčín

Doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.

Mendelova univerzita v Brně

Celý článek si přečtete v březnovém Farmáři.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *