Nabídka intenzivních kypřičů

Nářadí pro základní zpracování půdy nahrazující orbu mají dnes ve svém programu takřka všichni výrobci techniky pro zpracování půdy a zakládání porostů. Strojů pro intenzivní kypření půdy existuje celá řada, článek se zaměřuje na provedení osazená pevným typem slupic nebo jejich kombinací s různými typy diskových sekcí.

V nabídce jednotlivých výrobců nalezneme jak modely určené pro zpracování půdy do maximální hloubky 200 až 250 mm, tak nářadí umožňující zpracování v celé šíři profilu do hloubky 300 až 350 mm i větší.
Za samostatnou kategorii můžeme označit hloubkové kypřiče a podrýváky, které se mezi sebou liší způsobem kypření půdy v hloubce, jež často přesahuje 500 až 600 mm. Dále do této skupiny půdozpracujícího nářadí patří klasické podrýváky, které jsou učeny k narušení podorničních vrstev, aniž by prováděly kypření v celé pracovní šířce. Kromě modelů pro plošné zpracování se setkáme, a to zejména v souvislosti s protierozními opatřeními, se zpracováním půdy v pásech různé šířky.*
Celý článek Ing. Filipa Javorka vychází ve Farmáři č. 7.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *