Nabídka specifických trakčních prostředků

Trakčním prostředkům, uplatňujícím se nejen v našem zemědělství, dominují různá provedení klasických zemědělských kolových traktorů. S rostoucími požadavky na tahový výkon se pak setkáme nejen s kolovými, ale i pásovými traktory s různou konstrukcí podvozku. Kromě této techniky se dále vyrábějí tažné prostředky se specifickou konstrukcí, využívané jak pro klasické práce, tak pro speciální nasazení. Od běžných traktorů se výše zmíněné tažné prostředky odlišují konstrukcí podvozku, maximální pojezdovou rychlostí, možnostmi agregace pracovních nástaveb a jinými specifickými prvky. Dále se liší výkonem pohonných jednotek, a to opět podle účelu, pro který jsou konstruovány. Z tohoto pohledu se na počátku výkonového spektra setkáme s modely nahrazujícími běžné kolové traktory, zatímco na opačném konci stojí technika určená zejména pro agregaci s pracovními nástavbami. Tato technika umožňuje sestavování širokého spektra agregací. Modely pro univerzální nasazení Jako alternativa ke standardním kolovým traktorům existují vybrané trakční prostředky, jež můžeme označit jako systémové nosiče. Od klasických kolových traktorů se liší třemi základními rysy. • V první řadě můžeme agregovat nářadí a příslušenství kromě předního a zadního tříbodového závěsu také v prostoru nad zadní nápravou. Přední a zadní hydraulické zvedací zařízení buď je, nebo může být doplněno vývodovým hřídelem s pracovními režimy otáček, s nimiž se setkáváme u standardních traktorů. • Druhým aspektem, kterým se odlišují od klasických kolových traktorů, je uspořádání podvozku, a to hned z několika pohledů. Prvním odlišným prvkem jsou rozměry kol na přední a zadní nápravě, a to zejména z pohledu rozměrů pneumatik. Používá se jak technika, jež má na přední i zadní nápravě pneumatiky stejného rozměru, tak i s rozměry odlišnými, kde však jsou tyto rozdíly méně patrné než u standardních kolových traktorů. Často v takovém případě jsou na obou nápravách disky stejného rozměru a liší se pouze rozměrem obutých pneumatik. • Třetím rozdílem je odpružení obou náprav, zatímco u kolových traktorů využíváme odpružení pouze přední nápravy. Kromě těchto vlastností nalezneme ještě další rozdíly, například možnost řízení zadní nápravy a také konstrukční rychlost. * Celý článek Ing. Filipa Javorka vychází v březnovém Farmáři.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *