07.12.2017 | 07:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nákladní automobily v zemědělství

Mezi vděčná témata týkající se zemědělských technologií patří, zda postavit dopravu na nákladních automobilech nebo kolových zemědělských trakčních prostředcích agregovaných s přívěsy nebo návěsy. Z tohoto pohledu hovoříme o automobilové, traktorové, kombinované, popřípadě dělené dopravě. Každá tato doprava nabízí různé využití, přičemž volba správné technologie musí odpovídat podmínkám konkrétního provozu.

O vybrání vhodné technologie rozhoduje především dopravní vzdálenost, systém dopravy jako takový, možnosti využívání různých typů automobilů, kolových traktorů a systémových nosičů nebo druhy povrchů, po nichž se technika pohybuje. Při pohledu na konstrukci jednotlivých dopravních prostředků zjišťujeme, že se v posledních desetiletích v některých ohledech stírají rozdíly mezi nákladními automobily a zemědělskými trakčními prostředky. U traktorů a systémových nosičů jde především o zvyšování pojezdových rychlostí, které se blíží automobilové dopravní technice. Naopak řada automobilů disponuje takovými konstrukčními prvky, které umožňují jejich agregaci s nářadím, či provádění prací na zemědělských pozemních.

Využití nákladních automobilů
Nákladní automobily se využívají nejčastěji k ryze silniční dopravě, tedy takové, kdy se kombinuje pohyb jak po zpevněných komunikacích, tak po zemědělsky využívaných plochách. Díky speciálním provedením automobilů se také setkáme s jejich nasazením pro práce typické zejména pro kolové traktory. V prvním případě jde o klasická provedení nákladních vozidel, a to jak sólo, tak v soupravách s různými typy přívěsů nebo o různé typy tahačů se sedlovými návěsy. Výbava takových automobilů zahrnuje silniční pneumatiky a standardní konfiguraci. Proto by měly být využity pro vyloženě silniční dopravu a v takové konfiguraci by neměly sloužit k provádění dopravy v polních podmínkách. A to jak z důvodu omezených schopností pohybu v různě náročném terénu, tak také s ohledem na negativní ovlivňování struktury půdního profilu. Kromě ryze silniční dopravy se s takovými automobily setkáváme i v kombinovaných či dělených systémech dopravy. Mezi typické příklady patří zajištění sklizně obilnin nebo aplikace tekutých statkových hnojiv. V prvním případě zajišťují dopravní obsluhu sklízecích mlátiček např. kolové či pásové traktory s překládacími vozy a silniční přepravu zrnin pak zajišťují výše uvedené konfigurace nákladních vozidel.
V druhém případě zajišťují samotnou aplikaci speciální nosiče s cisternovou nástavbou a nákladní automobily opět zajišťují pouze přívoz kejdy či digestátu ze skladovacích kapacit k výše uvedené aplikační technice, případně k různým typům mezizásobníků na okraji pozemků. Někteří výrobci a úpravci automobilů nabízí speciální provedení pro zajišťování vybraných prací, jež jsou obvykle vyhrazeny klasickým zemědělským kolovým, případně pásovým traktorům. Jde o modely, které se svou konfigurací blíží některých typům nosičů a disponují mj. předním a zadním tříbodovým závěsem, a to v kombinaci s vývodovým hřídelem. Rovněž umožňují v některých případech práci s nástavbami pro ochranu a výživu rostlin. V našich podmínkách se však zpravidla setkáváme s nasazením nákladních automobilů v kombinovaném využití pro přepravu jak na zpevněných komunikacích, tak na zemědělsky využívané půdě. Takto nákladní automobily využíváme zejména při sklizni obilnin, zajišťování odvozu od sklízecích řezaček anebo při aplikaci kejdy a digestátu.*

Celý článek Ing. Filipa Javorka vychází v prosincovém Farmáři.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down