Odstředivá a pneumatická rozmetadla

Hnojení a výživa rostlin patří mezi základní agrotechnická opatření. Kromě tradičních způsobů aplikace pevných minerálních hnojiv prostřednictvím odstředivých či pneumatických rozmetadel se setkáváme také s aplikací během zpracování půdy či během setí a sázení. Kromě odstředivých rozmetadel řadíme mezi mechanické modely také rozmetadla skříňová, která se používají právě pro aplikaci hnojiv během zakládání porostů brambor nebo se s nimi setkáme v souvislosti s aplikací při interním pěstování zeleniny a dalších speciálních plodin. Z pohledu agregace s energetickým prostředkem rozlišujeme rozmetadla nesená, zpravidla v zadním tříbodovém závěsu, závěsná, neboli tažená a nástavbová, která jsou určena pro aplikaci s využitím nákladních automobilů nebo různých speciálních nosičů. Společným znakem výše uvedených technologií je především snaha o co nejefektivnější aplikaci s vysokou přesností, a to jak z pohledu ekonomických ukazatelů, tak z pohledu šetrného přístupu k životnímu prostředí. Celý článek Ing. Filipa Javorka vychází v 11. čísle časopisu Farmář.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *