Odstředivá a pneumatická rozmetadla

Mezi základní agrotechnická opatření řadíme hnojení a výživu rostlin s využitím pevných minerálních hnojiv. Tato minerální hnojiva, nabízená řadou dodavatelů, se kromě složení a obsahu živin liší také svojí strukturou a tedy fyzikálními vlastnostmi. Ty mají, stejně jako konstrukce rozmetadel, zásadní vliv na samotnou aplikaci. Z pohledu konstrukce rozmetacího ústrojí rozdělujeme rozmetadla na odstředivá, pneumatická, hubicová a skříňová. V zemědělství se používají převážně dva prvně jmenované typy. Podle možností agregace jde o rozmetadla nesená, tažená a nástavbová s tím, že řada nástavbových modelů vychází právě z konstrukce rozmetadel závěsných. Kromě samotného rozmetacího ústrojí a jeho konstrukce věnujeme při výběru vhodné techniky pozornost také dalšímu příslušenství, a to jak z pohledu možnosti aplikace pevných minerálních hnojiv, tak z pohledu objemů zásobníků hnojiva, možností ovládání včetně komunikace se systémy precizního zemědělství či možností využití pro aplikaci vápenatých hmot. Odstředivé modely rozmetadel Rozmetací ústrojí odstředivých rozmetadel tvoří zpravidla dva rozmetací kotouče, některé základní modely či modely určené pro využití v komunální oblasti se dodávají rovněž s jedním rozmetacím kotoučem. Rozmetací kotouče (disky) rozhodují o pracovním záběru rozmetadla a také o kvalitě rozmetání, kdy hovoříme o rozmetacím obrazci, tedy o rovnoměrnosti pokrytí pozemku v celém pracovním záběru stroje. Důležitý je materiál, z něhož jsou kotouče vyráběny, zejména z pohledu ošetření proti korozi, neboť pracují v agresivním prostředí. Setkáme se jak s disky lakovanými, tak vyrobenými z nerezového materiálu a rovněž existují kotouče vyrobené z tvrzených materiálů. Kotouče jsou osazeny lopatkami, které se liší podle typu disku, pracovního záběru, pro který jsou disky koncipovány a také podle jednotlivých výrobců rozmetadel... * Ing. Filip Javorek, spolupracovník redakce Celý článek vychází v 11. čísle časopisu Farmář.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *