Pásové zpracování půdy a setí

Plocha orné půdy, která je zařazena do erozně ohrožených půd se stále zvětšuje. V letošním roce se u nás plocha chráněné orné půdy zvýšila z původních 12,5 % na dvojnásobek. Půdoochranné technologie při pěstování širokořádkových plodin tak nabývají na významu. Jedním z velmi dobrých řešení je zpracování půdy metodou strip-till a následné setí do pásů zpracované půdy.

Technologie strip-till patří v rámci koncepce českého zemědělství k téměř ideálním půdoochranným technologiím. Tato metoda nejenom udržuje, ale mnohdy i zvyšuje rentabilitu pěstování kukuřice. A vhodná je nejen pro kukuřici a další širokořádkové kultury jako jsou cukrovka či slunečnice, ale například i pro řepku. Její předností je nejen protierozní účinek, ale i to, že významně omezuje ztrátu půdní vláhy. Je vhodná pro suché oblasti a svažité pozemky, na nichž se pro zamezení vodní eroze půda zpracovává po vrstevnicích. Metoda strip-till zabraňuje erozi, řeší výživu, utužení půdy a udržení vody v půdě. A lze ji rozšířit i o současnou aplikaci hnojiva přímo do zpracovávaných pásů půdy.

Aktivně a v jedné operaci

Stroj OekoSem Rotor strip-till systém zpracovává pás půdy současně pasivně a aktivně pomocí kypřicí radličky a rotujících nožů půdní frézy. Kypřící radlička, osazená ve spodní části širokými křídly (do těžších jílovitých půd bez křídel) s malým náběhovým úhlem prokypří spodní část zpracovávaného pásu do hloubky až 35 cm, zatímco horní část pásu prokypří rotující nože půdní frézy. Za frézovacími sekcemi jsou umístěny pěchovací válce, které zpětně půdu utuží a stabilizují boční stěny pásu. Zpracování půdy může být doplněno řádkovou aplikací hnojiv, tedy uložením hnojiva do frézovaného pásu. Zásobník hnojiva je v tomto případě umístěn přímo na stroji. Zapravení hnojiv do blízkosti kořenů přispívá ke snížení jejich aplikovaného množství a následnému příznivému ovlivnění kořenového systému rostlin.

Velkou předností tohoto stroje je i možnost agregace s přesným secím strojem. Společnost Baertschi Perma – Agrartecnic dlouhodobě spolupracuje s italským výrobcem techniky pro setí Mascar.

Více v březnovém Farmáři.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *