Pluhy pro různé trakční prostředky

Orba představuje základní agrotechnické opatření v konvenčních systémech zpracování půdy, o kterých hovoříme také jako o klasických nebo orebních půdozpracujících technologiích. Orbu jako takovou můžeme rozdělit do různých kategorií, a to jak z pohledu intenzity zpracování půdy, tak z pohledu doby, kdy se orba provádí. Podle prvního kritéria hovoříme o orbě mělké do 180 mm, střední v rozsahu 180 až 220 mm, hluboké 220 až 300 mm a velmi hluboké, přesahující 300 mm. Výše uvedené údaje o hloubce se mohou mírně lišit v závislosti na pramenech, které je uvádějí. Podle konkrétního období hovoříme o orbě seťové, která probíhá zhruba 3 až 4 týdny před setím, dále pak o orbě podzimní, která obecně probíhá do prvního zamrznutí půdy, a následně o orbě zimní. Lze se setkat také s jarní orbou, která však není příliš vhodným agrotechnickým opatřením. Orba jako taková v sobě spojuje čtveřici základních funkcí – kypření, míchání, drobení a obracení. Z pohledu volby techniky pro provádění orby samotné hovoříme o různých typech pluhů, a to jak z pohledu konfigurace orebních těles – pluhy jednostranné a obracecí, tak z pohledu agregace – pluhy nesené, polonesené a závěsné.* Ing. Filip Javorek Celý článek vychází v lednovém čísle časopisu Farmář.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *