Po roce opět setkání v Prostějově

Ve středisku firmy Navos Farm Technic v Prostějově se konal třetí den otevřených dveří.V nabídce této společnosti najdeme především techniku z uskupení CNH, výrobce traktorů Case IH, sklizňové techniky a manipulátorů stejné značky a samozřejmě též traktorů Steyr.

Dalšími partnery Navosu jsou Simba a Farmet Česká Skalice, a. s. s technikou na zpracování půdy a Amazone s rozmetadly, secími stroji a postřikovači. V široké nabídce najdeme např. i manipulátory Faresin, postřikovače Berthoud a MGM Holešov nebo velkoplošné mulčovače Spearhead, přívěsy, návěsy a samosběrací vozy Mengele a české výrobky ZDT.
Navos v roce 2009 rozšířil své aktivity o poskytování služeb v oblasti setí a sklizně. Pro setí zvolil kombinaci traktorů Case IH Puma nebo Magnum 310 a secích strojů Excelent od firmy Farmet nebo Amazone Citan a Cirrus od Unicom Agro a.s. Sklizeň zajišťoval Navos zákazníkům sklízecí mlátičkou Case IH Axial Flow 8120.

Novinky i v letošním roce
V roce 2010 firma Case IH nabídne ještě širší sortiment traktorů. Puma CVX pro rok 2010 se vyrábí s výkony od 165 do 251 koní. Je vybavena novou plynulou Vario převodovkou s několika unikátními prvky. Při jízdě se v převodovce řadí čtyři mechanické rozsahy, které mají v jakémkoliv okamžiku za úkol zajistit maximální mechanickou účinnost a co nejnižší spotřebu paliva. Princip je stejný jako u nejmodernějších automobilových převodovek. Úplně přepracované je i ovládání traktoru ICP (Intuitive Control Panel). Veškeré ovládací prvky jsou integrovány na loketní opěrce, na přání může být traktor vybaven i barevným dotykovým monitorem. Stroj je vybaven automatickým řízením produktivity – obsluha si nastaví rychlost, automatika si pak nastaví otáčky motoru a převodový poměr. Pojezd se ovládá pedálem nebo ruční pákou. Dále je možné si nastavit agresivitu zrychlování ve třech režimech, dělená páka ručního plynu umožňuje zvolit jak nejnižší, tak i největší povolené otáčky motoru. Puma má i novou elektrickou parkovací brzdu. Mezi další inovace patří např. hydraulický Power Boost zvýšený na 35 k, silnější hydraulické válce, reverzní ventilátor či čtyřrychlostní vývodový hřídel. Ovládání ICP se objeví i v modelech Maxxum, které navíc od svých bratrských modelových řad převezmou i přesunutí všech přístrojů do A sloupku kabiny. Větší chladiče si vyžádaly též změnu tvaru kapoty, kterou doplňuje větší počet světel. Obecně lze říci, že snahou Case IH je zjednodušení a celkové zpřehlednění ovládání traktorů.
Novinkou Case IH je i víceúčelové vozítko Scout, vybavené sklopnou korbou, vyráběné v kratším L a delším XL provedení. Nezávisle odpružené nápravy, pohon 4×4, motor s výkonem 20 k a maximální rychlost 45 km/h charakterizují tento zajímavý stroj.
Výčet novinek zakončíme malými traktory Farmall s výkonem 31 až 35 k bez kabiny a silnějšími modely s výkonem 40 až 50 k s kabinou.
Značka Steyr se může pochlubit traktorem poháněným bioplynem CVT 6195, který je schopen ušetřit až 40 % nákladů na naftu.
Též Farmet Česká Skalice přichází na trh s novinkami, například v kategorii Kompaktomatů, které jsou vybavovány novými sekcemi a válci. Významnými novinkami pro letošní rok jsou nesený třířadý kypřič pro podmítku a kypření do hloubky 25 cm Fantom, který se vyrábí v záběrech 3; 3,5 a 4,7 metru a agreguje se s traktory o výkonu 150 až 200 koní, dále nesený třířadý kypřič Triolent s možností pracovat i v hloubce 35 cm. Ten je dodáván ve čtyřech pracovních šířkách 3; 3,5; 3,8 a 4,7 metru. K dalším novinkám patří již zmíněné válce pro stroje Duolent, Triolent a Fantom nebo přední smyk či nový typ radličkové sekce pro Kompaktomat. Rozšířil se i sortiment radlic s SK plátky.
Tradičně úspěšné stroje Simba na přípravu půdy mají své příznivce, pro které připravují pravidelně inovace svých modelů. Velmi oblíbená je např. řada X-Press v pracovních záběrech od 2,5 do 10 metrů.Tyto kompaktní diskové podmítače s integrovaným utužovacím válcem jsou vhodné pro mělké zpracování půdy. Lze je využít jak pro zapravení rostlinných zbytků, tak pro urovnání povrchu půdy po orbě. Přizpůsobit se daným podmínkám umožňují plynule nastavitelné disky. Na stroje X-Press lze též umístit přídavný secí stroj a vysévat osivo přímo při podmítce a to před nebo za zadní DD válec.
Z produkce firmy Amazone se Navos soustředí na diskové secí stroje a techniku na aplikaci hnojiv, reprezentovanou převážně nesenými odstředivými rozmetadly minerálních hnojiv.

Předání velkého a malého Součástí akce bylo i slavnostní předání několika strojů Case IH. Dvě Pumy 155 si z této akce odvezl Zemědělský podnik Kvasicko, a. s. Tento podnik hospodaří na úpatí Chřibů mezi městy Kroměříž a Otrokovice na výměře 3249 ha zemědělské půdy. V rostlinné výrobě pěstuje na 3050 ha orné půdy tradiční plodiny, v živočišné výrobě se orientuje na chov dojnic a prasat. Podnik se 135 zaměstnanci se může pochlubit i 80% podílem ve vlastní mlékárně v Kroměříži (20 % připadá na ZD Postoupky). Jde tak v praxi o propojení zemědělské výroby se zpracovatelským průmyslem. Celková tržní produkce mléka stáda 900 ks dojnic ZP Kvasicko, která činí 6,5 milionu litrů mléka, se tam zpracovává na přírodní polotvrdé sýry (eidam a gouda) a především na čerstvé sýry, které tvoří 90 % produkce v ČR.
Jak řekl předseda představenstva a ředitel ZP Kvasicko, a. s., Ing. Vojtěch Kubík, oba nové traktory půjdou do dvou středisek rostlinné výroby. Vystřídají dosluhující stroje Zetor. V dopravě budou agregovány v období silážování a senážování s návěsy Fliegl. V jarním období se zapojí do lehké předseťové přípravy půdy. Výběr nových traktorů byl v tomto případě částečně dán vzájemnou dlouhodobou spoluprací, neboť Navos odkupuje od ZD Kvasicko převážné množství komodit a naopak je dodavatelem hnojiv a chemických přípravků.
Třetím předaným strojem byl Case IH Quadtrac 535, zástupce nejsilnějších traktorů koncernu. Od představitelů společností Agri CS a Navos Farm Technic si jej převzal Ing. Vítězslav Navrátil ze společnosti Rostěnice, a. s. Ten se podělil i o zkušenosti s technikou Case IH ve svém podniku. První dva traktory Case IH s výkonem 240 k začaly pracovat v Rostěnicích v roce 1992. V této akciové společnosti s téměř 9000 ha orné půdy se specializují především na dvě značky, Case IH a John Deere. Zpočátku zastupovaly nejvyšší výkonovou třídu zelené traktory John Deere s výkonem 450 k, které vynikají svojí spolehlivostí, ale svými rozměry komplikují přepravu po komunikacích. Při hledání vhodného stroje této výkonové třídy s potřebnými rozměry, umožňujícími přejezdy po pozemních komunikacích bez doprovodu, padla přibližně před pěti lety volba na Case IH Quadtrac 450. Protože se v Rostěnicích osvědčil, byl strojní park před dvěma lety posílen o druhý Quadtrac 535. Stejný stroj předaný na této akci tak v Rostěnicích doplní rodinu Quadtraců na trojlístek.
Ing. Navrátil na těchto traktorech oceňuje především vynikající přenos výkonu a z agronomického hlediska pak bezproblémové otáčení na souvratích, které je dáno čtyřmi pásy. Nedochází tak ke smyku jako u klasických pásových strojů. Doménou těchto strojů s výkonem téměř 600 k je příprava půdy. Jejich výkonu odpovídá i agregované nářadí, které má v Rostěnické, a. s. pracovní šířku od 15 do 21 metrů a samozřejmě i výsledná produktivita. Při jarní přípravě půdy zpracuje tento stroj kolem 150 hektarů za hodinu. Práce v době špiček probíhají nepřetržitě, pouze s nezbytnými krátkými přestávkami. Samozřejmostí je plná elektronická výbava a práce s použitím GPS.

Klíčové informace • Na třetím dnu otevřených dveří Firmy Navos Farm Technic se přítomní seznámili s některými novinkami v nabídce pro letošní rok.
• Velmi zajímavá je Puma CVX pro rok 2010, vybavená novou plynulou Vario převodovkou s několika unikátními prvky.
• Součástí akce bylo i slavnostní předání dvou kolových traktorů Puma 155 a pásového Case IH Quadtrac 535.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *