Precizní zemědělství a výbava strojů

Precizní zemědělství je odvětví obsahující mnoho nástrojů, jejichž cílem je reagovat na variabilní podmínky hospodaření, a to z hlediska klimatického, půdního a ekonomického. Mnohdy se totiž setkáváme v rámci jednoho půdního bloku s rozdílnými půdními podmínkami, což následně ovlivní i výnos pěstované plodiny. Pokud však dané podmínky známe, můžeme na ně reagovat vhodnou agrotechnikou, například diverzifikací hnojení, a tím docílit vyrovnaného porostu a výnosu i na horších částech téhož pozemku. Základním principem tohoto systému je udržitelné a ekonomické hospodaření díky přizpůsobení se přírodním podmínkám a usměrňováním vstupů a technologií v závislosti na lokálních podmínkách. Mapování pozemků a aplikační mapy V době, kdy se pozemky obdělávaly ručně a každý farmář pracoval na svém poli, velmi dobře znal svoji půdu a v případě potřeby reagoval na rozdílné podmínky. V dnešní době rozsáhlých zemědělských podniků, rozlehlých půdních bloků, intenzivního zemědělství a využívání širokozáběrového nářadí již není v silách zemědělců či agronomů detailně znát každé pole. Proto máme účinné nástroje, které nám pomáhají mapovat stav našich pozemků a přizpůsobovat se rozdílným podmínkám. Existuje mnoho metod, jak zjišťovat půdní podmínky a vývoj porostů od odebírání vzorků půd přes letecké snímkování polí až po následné vyhodnocování získaných dat. Prakticky to pak může vypadat tak, že na základě výnosových map ze sklízecí mlátičky, mapy udávající zásobenost daného pozemku živinami, případně z leteckých snímků můžeme vytvořit tzv. aplikační mapy, v nichž bude uveden variabilní výsevek, hnojení a variabilní aplikace ochranných prostředků. Díky tomu můžeme ušetřit vstupy, chovat se šetrněji k danému pozemku, a přesto dosáhnout maximálního výnosu. Cílem tohoto článku je podívat se na problematiku precizního zemědělství z hlediska zemědělské techniky a popsat možnosti výbav či technických provedení moderních strojů tak, aby splňovaly předpoklady precizního zemědělství.* Celý článek vyjde v týdeníku Zemědec.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *