Přívozné a aplikační cisterny

Doprava v zemědělství představuje podle dostupných údajů více než polovinu všech prováděných operací. Bez efektivní dopravy se neobejde rostlinná ani živočišná výroba nebo poskytování služeb. Se všemi třemi vyjmenovanými segmenty zemědělské prvovýroby je rovněž spojena doprava tekutých statkových hnojiv, digestátu produkovaného bioplynovými stanicemi nebo např. doprava vody pro zásobování postřikovačů. Samozřejmě, že využití cisternové dopravní techniky je daleko širší, avšak doprava související s aplikací statkových či syntetických hnojiv nebo dalších látek souvisejících s ochranou rostlin převažuje. Výše uvedené dopravní operace lze rozdělit na dopravu jako takovou a aplikaci s tím, že v případě kejdy a digestátu, jejichž doprava a aplikace v našich podmínkách tvoří podstatnou část přepravovaných objemů, se často obě fáze spojují. Řada podniků a farem tak využívá techniku pro dopravu a aplikaci. Oddělené operace souvisejí především s využitím výkonné aplikační techniky. Z pohledu použité techniky při dopravě jde jak o sólo vozidla, tak jejich soupravy tvořené tažným prostředkem a přípojnou technikou v podobě návěsů a přívěsů. Spojení s tažnými prostředky Stejně jak je rozmanitá doprava a aplikace tekutých statkových hnojiv, stejně rozmanité jsou také způsoby agregace a spojení cisternové dopravní techniky a nástaveb s tažnými prostředky. Protože jde jak o traktorové, tak o automobilové dopravní prostředky, nalezneme zde podobná, ale i zcela odlišná řešení agregace. U traktorové dopravní techniky se setkáváme především s využitím různých typů návěsů agregovaných zpravidla do spodního závěsu, jiné návěsy jsou s trakčním prostředkem spojeny prostřednictvím závěsu etážového. Tento způsob se využívá jak u aplikačních, tak i přívozných cisteren, které jsou dnes k dispozici s jednonápravovým až čtyřnápravovým podvozkem. Renomovaní výrobci pak rovněž nabízejí přívozné cisterny jako klasické přívěsy se dvěma nebo třemi osami. Tyto modely lze také v některých případech opatřit nárazovou hlavou či hadicovým aplikátorem a využít je za určitých podmínek jako aplikační. V případě aplikačních cisteren se můžeme setkat také se speciálními sedlovými návěsy, konstruovanými pro agregaci s různými typy systémových nosičů a agregovanými prostřednictvím závěsu, pro který se vžilo označení labutí krk.* Celý článek Ing. Filipa Javorka vychází v listopadovém Farmáři.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *