Pro setí sólo i v soupravě

Obec Lukavice leží severně od Rychnova nad Kněžnou. Zemědělskou výrobu zde provozují dvě společnosti. Luny, spol. s r. o., se věnuje živočišné výrobě a provozu bioplynové stanice, Fyto, spol. s r. o. pak provozuje rostlinnou výrobu a zajišťuje dostatek kukuřičné siláže pro BPS. Fyto Lukavice hospodaří v podhorské výrobní oblasti na 780 ha orné půdy a 209 ha luk a pastvin. Rostlinná výroba je zaměřena na pěstování tří stěžejních plodin. Necelá třetina plochy je vyčleněna pro řepku, třetina pro ozimou pšenici a třetina pro kukuřici. Většina kukuřice je určena na siláž pro bioplynovou stanici, na menší ploše podnik pěstuje kukuřici na zrno. Na zbylé výměře orné půdy mají své místo trávy na semeno, ozimý ječmen nebo mák. V dlouhodobém průměru se v místních podmínkách pohybují výnosy řepky na úrovni 3 t, pšenice se v průměru sklízí 5,3 t a kukuřice na zrno necelých 7 tun. V podniku dříve seli dvěma staršími secími stroji, jedním třímetrovým poloneseným a jedním šestimetrovým. Pro potřeby podniku byly již nevhodné, a tak se vedení společnosti rozhodlo vybrat nový secí stroj, který by splňoval daná kritéria, tedy v první řadě kvalitně sel, byl provozně nenáročný a obratný nejen při setí, ale též při přejezdech. Jak říká agronom Jan Vrána: „Když má stroj pracovat, tak bez zbytečných prostojů a zdržování.“ Po průzkumu trhu v Lukavici zvažovali tři značky. Nakonec se rozhodli pro secí stroj z Farmetu Česká Skalice – secí stroj Monsun ME 600. Více se dočtete v týdeníku Zemědělec a časopisu Farmář.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *