Provedení secích kombinací

Kromě samostatně agregovaných secích strojů se setkáváme s využitím různých kombinací mechanických a pneumatických secích strojů s nářadím pro přípravu a zpracování půdy. Pod pojmem secí kombinace si především představujeme agregaci secích strojů s rotačními bránami. V minulosti řada výrobců sázela také na kombinaci s frézami různé koncepce.

Pro agregaci se secími stroji se dříve využívalo rotační nářadí jak se svislou osou rotace (rotační brány), tak s vodorovnou osou rotace (frézy). Zatímco rotační brány jsou hojně používány dodnes, frézy se využívají již pouze na některých trzích. Ne vždy však nutně musíme využívat rotačních bran. Máme také další možnosti kombinování secích strojů s neseným či závěsným, případně poloneseným nářadím pro zpracování půdy. Takové kombinace umožňují urovnání povrchu pozemku a vytvoření seťového lože v různých podmínkách zpracování půdy, některé z nich lze použít za určitých podmínek také k zakládání porostů přímo do strniště. To samé platí také pro kombinace s rotačními bránami. Použití konkrétního typu nářadí vychází z půdních a klimatických podmínek, tahového výkonu trakčních prostředků a také celkového pojetí zpracování půdy na jednotlivých farmách a provozech. Koneckonců řada větších podniků a farem využívá různé způsoby zpracování půdy, a tedy různé kombinace pro zakládání porostů. Pro zpracování půdy a setí pak volí vhodný systém pro danou lokalitu. Určitou výhodou výše uvedených secích kombinací je také skutečnost, že lze jak nářadí, tak secí stroj využívat samostatně.
Celý článek Filipa Javorka vychází v lednovém Farmáři.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *