Rozmetadla pevných statkových hnojiv

Aplikace pevných statkových hnojiv patří z pohledu udržování úrodnosti zemědělské půdy mezi nejdůležitější agrotechnická opatření. K její aplikaci se využívá široké spektrum rozmetadel statkových hnojiv, která se liší zejména konstrukcí systému pro posuv materiálu směrem k dávkovacímu a posléze rozmetacímu ústrojí. Trendem v konstrukci této techniky je, obdobně jako v případě další zemědělské a aplikační techniky, růst celkové kapacity, a tedy také výkonnosti. Zároveň se však klade důraz na přesnost aplikace nebo široké možnosti nastavování dávky na jednotku plochy. Do této problematiky patří omezování pracovního záběru při aplikaci na okrajích pozemků či sofistikované systémy ovládání včetně stále rozšířenějšího systému ISOBUS. Rozmetadla pevných statkových hnojiv se nabízejí jako závěsná pro kolové traktory a systémové nosiče, zpravidla v jedno- až třínápravovém provedení. Hojně se setkáme také s rozmetacími nástavbami určenými pro podvozky výměnných systémů, nákladní automobily určené pro práci v zemědělských provozech či pro různé nosiče nářadí. Setkat se můžeme i s variantami pro hákové nosiče. Další možností jsou pak rozmetací čela pro vozy určené na odvoz řezanky nebo návěsy a nástavby s výtlačným štítem.* Celý článek Ing. Filipa Javorka vychází v listopadovém Farmáři.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *