Rozmetadla statkových hnojiv

Pevná statková hnojiva představují vedlejší produkt vznikající při provozování živočišné výroby i bioplynových stanic. Řada podniků a farem provádí ještě separaci tekutých statkových hnojiv, což s sebou přináší další materiál, který se aplikuje rozmetadly pevných statkových hnojiv. Z hlediska konstrukce se setkáváme s taženými rozmetadly s různou konstrukcí rozmetacího ústrojí a podvozkových skupin a rozmetacími nástavbami určenými pro agregaci s různými typy podvozků či nosičů. Jde o podvozky výměnných systémů, nákladní automobily upravené pro využití v zemědělské prvovýrobě a rovněž existují nástavby určené pro speciální nosiče nástaveb. Ve výše uvedených případech se používají obdobné nástavby, a proto řada výrobců závěsných rozmetadel statkových hnojiv rovněž nabízí nástavbové modely pro agregaci s různou samochodnou technikou. Podle konstrukce rozmetacího ústrojí rozdělujeme rozmetadla statkových hnojiv na rozmetadla univerzální a rozmetadla hnoje. Konstrukce ložného prostoru Obecně můžeme říci, že každé rozmetadlo pevných statkových hnojiv je tvořeno dvěma základními konstrukčními prvky - ložným prostorem a vlastním rozmetacím ústrojím. Ložný prostor plní dvě základní funkce, a to dopravu rozmetaného materiálu a dále jeho posuv směrem vzad k rozmetacímu ústrojí. Posouvání materiálu zajišťuje zpravidla laťový řetězový dopravník, avšak existují také konstrukce, kde tuto funkci plní výtlačný štít. Většina modelů pracuje s laťovými řetězovými dopravníky, modely s výtlačným štítem vycházejí zpravidla z návěsů s výtlačným štítem a rozmetací ústrojí představuje možnost rozšíření využití těchto návěsů...* Ing. Filip Javorek spolupracovník redakce Celý článek vyjde v listopadovém Farmáři.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *