Sedmkrát radličky pro přípravu půdy

Zemědělský podnik hospodařící na tisících hektarech orné půdy musí věnovat výběru vhodných půdozpracujících strojů maximální pozornost, protože nedokonale zpracovaná půda způsobuje komplikace při následných operacích, zvyšuje provozní náklady a vede následně k nižší úrodě a finančním ztrátám. V Zemědělském družstvu Dolní Újezd, hospodařícím nedaleko Litomyšle, proto věnují výběru nových strojů patřičnou pozornost.

Družstvo hospodaří v nadmořské výšce 250 až 550 m, na velmi rozmanitých půdách – od hlinitých po těžké jílovité na straně jedné a od hlinitopísčitých až po kamenité na straně druhé. „A stejně rozmanitá je i hloubka ornice,“ vysvětluje Ing. Jeřábek a dodává: „Obděláváme pole, kde je ornice hluboká 25 až 30 cm, ale také třeba jen 15 cm. S tím souvisí i potřeba různých půdozpracujících strojů, aby bylo možné přizpůsobit se daným půdním a klimatickým podmínkám.“ Podle Ing. Jeřábka patří pluh mezi klasické stroje pro zpracování půdy, a tak nemůže chybět ani v jeho družstvu. Pluh pak doplňují další stroje – radličkové i talířové. Zkrátka je třeba mít vhodnou techniku pro různé podmínky. Při výměře 8000 ha orné půdy to jinak ani nelze.

Součástí zpracování půdy je i zapravování organických hnojiv – hnoje, digestátu a slámy, každý rok na jednu čtvrtinu plochy. „Neuznáváme žádné dogma, pro podzimní zapravení hnoje použijeme nářadí, které je v tu chvíli vhodnější. Někdy je to pluh, který hnůj zaklopí do spodní vrstvy ornice, jindy radličkový stroj, který jej rovnoměrně rozvrství v celé zpracovávané vrstvě. Pokud to jde, oře se pod kukuřicí a pod řepku, ale ani to není dogma. Zkrátka univerzální stroj neexistuje, a tak jich musíme mít více,“ popisuje zdejší praktiky ředitel. Mezi stroji pro podmítku, hlubší kypření a předseťovou přípravu má v Dolním Újezdě významné místo technika značky Köckerling.

Celý článek vychází v regionální příloze týdeníku Zemědělec věnované Pardubickému kraji.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *