Senážování do vaků přináší mnoho výhod

Zemědělská, a. s., Bystřec vznikla v roce 1996. Působí v podhorské oblasti nedaleko Jablonného nad Orlicí a je zaměřena převážně na živočišnou výrobu. Před třemi lety podnik přešel od tradičního dusání senáže v jámách k moderní technologii vakování. Jako v mnoha jiných podnicích se i v Bystřeci krmivo pro skot skladovalo ve dvou silážních jámách. Jeho kvalita často zcela nevyhovovala potřebám intenzivního chovu, bylo třeba počítat se ztrátami a stav silážních jam volal po investicích. Po zvážení situace se vedení Zemědělské, a. s., Bystřec rozhodlo zavést technologii senážování do vaků. Zkušenost s touto technologií již v Bystřeci měli, protože si ve službě nechávali uskladnit do vaku krmnou kukuřici. Podnik služeb používal lis AG-Bag G – 7000 k naprosté spokojenosti a tak zvolili stejnou značku, jen model si vybrali větší. Na počátku roku 2008 si pořídili lis AG-Bagger G – 9000 s velkou komorou na vaky o průměru 3,3 metru. Pro agregaci s lisem je určen traktor John Deere 8100 s výkonem 175 koní. Jak dodává ředitel Milan Vaníček: „Větší průměr vaku nám vyhovuje, senáž se frézou krmného vozu lépe odebírá“. Více se dočtete v časopisu Farmář a Náš chov.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *