Snížení rozsahu zhutňování půdy

Pěstitelské technologie polních plodin jsou spojeny s přejezdy po pozemcích, které způsobují nežádoucí zhutňování půdy. Zhutnění půdy sice může snížit výnosy plodin, velmi závažné jsou však ekologické důsledky. Snížená infiltrace srážkové vody na zhutnělých půdách způsobuje při intenzivních dešťových srážkách nárůst povrchového odtoku vody s rizikem vodní eroze půdy. Zhutněním půdy se snižuje potřebná akumulace vody v půdě. Nepříznivé důsledky zhutnění se projevují jak v půdě, tak i mimo pozemky na zemědělské půdě (například ohrožení obcí rychlým odtokem vody při přívalových deštích). Dalším důsledkem zhutnění půd je zvýšení energetické náročnosti jejich zpracování, snížení kvality zpracování půdy a zhoršení podmínek pro setí. Souhrnně lze říci, že zhutnění půdy je jedním z hlavních problémů moderního zemědělství. Pro současnou situaci v praxi je charakteristické, že přejezdy po pozemcích jsou voleny podle požadavků na jednotlivé pracovní operace a ochrana půdy před zhutňováním není dostatečně zvažována. * prof. Ing. Josef Hůla, CSc. Ing. Pavel Kovaříček, CSc. Ing. Dumitru Gutu, Ph.D. Celý článek vyjde v týdeníku Zemědělec.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *