Stačí jeden dodavatel

Nedaleko Nové Paky leží obec Studenec. Tam byla první den nového milénia Zemědělským družstvem Studenec založena akciová společnost Zetka Strážník. ZD Studenec spolu s dalšími akcionáři obhospodařuje tři katastry – Studenec, Martinice a Zálesní Lhotu. Po založení zemědělského podniku stojí nové vedení před rozhodnutím, jakou technikou, kterou značkou a od koho nový subjekt vybavit.

Podnik hospodaří na 1035 ha téměř výhradně pronajaté zemědělské půdy. Přibližně polovinu tvoří orná půda a druhou polovinu louky a pastviny (TTP). V průměrné nadmořské výšce 500 metrů zde pěstují obiloviny, pícniny na OP, řepku olejku a silážní kukuřici. Hlavním úkolem rostlinářů je výroba krmení pro skot (sami si zde vyrábějí krmné směsi), sladovnického ječmene a potravinářské pšenice.
Živočišnou výrobu tvoří chov skotu a výroba mléka. V chovu zde mají 430 krav českého strakatého plemena s kombinovanou užitkovostí a uzavřeným obratem stáda. Ve středisku Studenec pro ně podnik v blízké budoucnosti otevře nový kravín.
Zetka Strážník však nepodniká pouze v zemědělské výrobě. Druhou oblastí činnosti je těžba stavebního kamene – melafyru v místním lomu. Roční těžba dosahuje 100 000 tun a podílí se na celkových tržbách přibližně deseti miliony korun.
Na chodu společnosti se podílí 59 zaměstnanců, z toho dvanáct techniků.

Volba padla na Jihočechy Předseda představenstva a ředitel společnosti Ing. Pavel Jiran je bývalý mechanizátor a má tudíž k technice blízko. Nehledí jen na technické parametry, ale budoucí nákup řeší v širších souvislostech. Dobře ví, že nákupem nového stroje starosti nekončí. „V naší firmě se snažím vybavení zemědělskou technikou směřovat pod jeden servis. Ten je velmi důležitý. Je neštěstí, když je každý stroj na dvoře od jiné firmy či dodavatele“, říká Ing. Jiran. A tak v Zetce Strážník, a. s., po důkladném průzkumu trhu vsadili na Some Jindřichův Hradec, s. r. o., a jím nabízenou techniku, jak traktorovou, tak ve značné míře i závěsnou.
Po transformaci družstva bylo třeba vyřešit zabezpečení krmivové základny. Se starými stroji to nešlo. Rozhodující byla výroba senáže coby objemného krmiva pro živočišnou výrobu. Jako jedni z prvních v republice si pořídili tažený žací mačkač značky Kuhn, stejného výrobce má i obraceč a shrnovač. Traktory, řezačky a systém dopravy zůstávaly původní se všemi neduhy, ale jak poznamenal Ing. Jiran, byl to první krok.
Následovalo řešení polní rostlinné výroby. V jednom katastru mají půdy velmi kamenité a v druhém zase těžké, velkým problémem proto byla orba. Po seznámení se s výrobky Horsch na bezorební technologii a minimalizaci. Vzhledem ke klimatickým podmínkám, ve kterých hospodaří, byla v tomto případě rozhodující zpracovatelnost půdy a rychlost následných operací. Přibyl čtyřmetrový podmítač a secí stroj, se kterými vyvstal problém tahových prostředků. Po skončení činnosti družstva a vzniku akciové společnosti byl prvořadým úkolem výběr vhodného traktoru k pořízenému secímu stroji. Po důkladném průzkumu trhu zůstaly ve hře čtyři značky. Kromě parametrů a ceny byly důležitými hodnotícími prvky i zajištění údržby a kvalita a rychlost případného servisu.
Tehdy začala spolupráce s Ing. Oldřichem Šuhájkem a firmou Some Jindřichův Hradec, s. r. o. Po vzájemných konzultacích padla volba na traktor Same Rubín 200 s čelním vývodovým hřídelem, společně s čelní žací lištou Pöttinger Novacat 305 HED Front a senážním vozem Pöttinger Jumbo 6000. Ing. Jiran si nákup senážního vozu nemůže vynachválit. Za dlouhá léta odvedl velké množství práce při téměř bezporuchovém provozu. Spokojeni jsou i s traktorem.

S postupem času techniky přibývalo Se stroji i servisními službami poskytovanými prodejcem vládla spokojenost a tak následovaly další stroje. V roce 2002 si situace vynutila nákup nové sklízecí mlátičky. Volba padla na horskou verzi Deutz Fahr – 4080 Balance se svahovým vyrovnáním. Nutnost posílit linku sečení vedla v roce 2003 k nákupu traktoru Same Silver 160 DT, který doplnila nová žací lišta Pöttinger Novacat 305 HED a svinovací lis Pöttinger RollProfi 3300 LSC.
Potřebu malého traktoru vyřešili ve Studenci v roce 2004 nákupem Dorada 75. Techniku na zpracování píce doplnil šestimetrový shrnovač Pöttinger EuroTop 651.
V rámci řešení pícninářské výroby následoval v roce 2005 nákup traktoru Same Silver 110 a žací lišty Pöttinger Novacat 225 HED.
V následujícím roce se ve Studenci konaly polní dny firmy Some, na kterých Ing. Jirana zaujal vystavený diskový žací stroj Pöttinger Novacat 8600 ED. Po výstavě stroj zůstal v podniku na odzkoušení a nakonec i nastálo. A aby nezůstalo jen u něj, přibyly k němu v průběhu roku ještě shrnovač píce Pöttinger Eurotop 851, boční mulčovač Agrimaster FZP 225, přepravník zvířat NS 5 PZ a horizontální kypřič LH 400.
Větší stroje potřebují silnější traktory a proto v loňském roce přišly na řadu modely Same Iron 200 a posléze nejsilnější Same Diamond 270 DCR, splňující již normu Euro III.
Nový kravín vyžaduje šetrnou technologii aplikace močůvky. Tu má vyřešit kejdovací vůz a hadicový aplikátor Fliegl VFW 16 000 T. Rozmetadla hnojiv doplnilo rozmetadlo průmyslových hnojiv Rauch Axis 30.1 a menší senážní vůz Jumbo dostal většího sourozence s označením 8000 L.
Přestože v Zetce Strážník nalezneme i stroje jiných značek, považuje Ing. Jiran firmu Some za dvorního dodavatele techniky.

Práce na poli Základní podmítku na sklizni zajistí diskové podmítače, v předseťové přípravě se uplatní radličkové podmítače Horsch.
Pro aplikaci kapalných hnojiv používají ve Studenci postřikovač Napa z Agria Křemže, průmyslová hnojiva rozmetají nesenými stroji Kuhn a Rauch. Chlévský hnůj mají na starost klasická RUR–5.
Setí zajišťuje opět technika Horsch, sklizeň pícnin a slámy je spojena se značkou Pöttinger.
Každá technika vyžaduje údržbu a servis, jejichž zajištění je pro spokojenost zákazníka velmi důležité. I v této oblasti nemá vedení společnosti žádné špatné zkušenosti. Servisní zázemí je kvalitní a ve Studenci se na odborný servis mohou spolehnout.
Zetka Strážník je příkladem toho, že pokud je podnik spokojen s nákupem a provozem strojů, nemá v budoucnu žádný důvod měnit dodavatele.

Klíčové informaoce:
 Dosluhující a již nevyhovující technika byla důvodem k zásadnímu rozhodnutí, zvolit správného prodejce.
 Dobrá zkušenost vede k nákupu dalších strojů.
 Kvalitní servis je předpokladem úspěšné dlouhodobé spolupráce.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *