Stroje z Olbramovic mají tradici

Česká republika, přestože nevelká rozlohou i počtem obyvatel, se řadí mezi země s vyspělou výrobou zemědělské techniky. Zemědělci u nás i v zahraničí se mohou setkat s traktory, nákladními automobily, dopravní technikou, stroji na zpracování půdy a setí, technikou pro sklizeň píce, aplikační technikou či stroji pro živočišnou výrobu, vyrobenými v tuzemských závodech. Některé z těchto závodů mají dlouhou historii, jiné vznikly až po revoluci.

Jaká je historie a současnost výrobních závodů v Česku? Kde se rodí stroje, které farmáři používají na svých polích, na farmách a v provozech živočišné výroby? To je pro mnohé z nás zajímavé téma. Vždyť každá značka má svůj příběh, který k ní patří stejně jako barva strojů nebo logo firmy. V této reportáži navštívíme společnost STS Olbramovice, spol. s r. o., zaměřenou především na výrobu strojů pro provozy živočišné výroby. O historii, ale především o současnosti této firmy, jsme si přijeli povídat s obchodním ředitelem Ing. Petrem Peškou.

Vznik po druhé světové válce
Historie společnosti STS Olbramovice sahá až do období po druhé světové válce. Tehdy, v roce 1945, byla založena Strojní a traktorová stanice Olbramovice s. p. „Tento podnik zpočátku poskytoval služby v oblasti polních prací soukromým zemědělcům. Později k těmto službám přibyly ještě opravárenské a servisní služby pro zemědělská družstva a státní statky,“ říká úvodem Petr Peška.

Poprvé také výrobcem

Velkou změnu přinesl počátek sedmdesátých let minulého století. Tehdy se podnik z Olbramovic stal také malosériovým výrobcem zemědělských strojů určených do živočišné výroby, především pro potřeby krmení a ošetřování skotu.*

Celý článek vychází v květnovém Farmáři.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *