Technická řešení mulčovačů

Mulčovače zařazujeme mezi techniku, která se uplatňuje nejen v zemědělství, ale také v komunálním sektoru či lesním a vodním hospodářství. Smyslem jejich využití je rozdrcení organické hmoty a vytvoření organického materiálu s velkým aktivním povrchem. Takový materiál je snáze přístupný různým organismům a mikroorganismům, jejichž činností se urychlují rozkladné procesy. Rozdrcením posklizňových zbytků na oné půdě a jejich zapravením urychlujeme tvorbu humusu, čímž přispíváme ke zvyšování půdní úrodnosti.

Mulčování luk a pastvin stejně jako mulčování v komunálním sektoru a lesním hospodářství omezuje náklady na dopravu a další zpracování organické hmoty, která na daném stanovišti podléhá rozkladným procesům. Mulčovače rozdělujeme podle různých kritérií. Podle osy rotace pracovních orgánů dělíme mulčovače na horizontální a vertikální modely. Podle způsobu agregace s trakčními prostředky rozeznáváme mulčovače nesené a závěsné. Některé typy, s ohledem na celkovou pracovní šířku, pracují jako nesené, ale přepravují se jako tažené v podélné ose energetického prostředku. Kromě výše uvedených konstrukcí existují také provedení, která pracují jako samostatné nářadí nebo mohou být součástí příslušenství výkonnějších modelů.*

Celý článek Ing. Filipa Javorka si přečtete v srpnovém Farmáři.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *