Technika, která vyhovuje vysokým požadavkům

Společnost DS Agro Libštát, s. r. o., byla založena na podzim roku 2009. Hospodaří v jihovýchodní části okresu Semily v podhůří Krkonoš, převážně na území obcí Libštát, Bělá, Svojek a Tample. Výměra obhospodařované plochy činí v současné době 915 ha, z toho je 440 ha orné půdy a 475 ha luk a pastvin. Společnost provozuje dvě střediska živočišné výroby s produkcí mléka, pastevní areál pro masný skot a odchovnu mladého dobytka. Ve dvou halách také realizuje výkrm brojlerových kuřat. Na konci roku 2011 zprovozněná bioplynové stanice s výkonem 1020 kW elektrické energie a 900 kW tepelné energie je přímo vázána na chod zemědělského podniku a chov hospodářských zvířat, kdy efektivně využívá přebytky rostlinné a živočišné výroby. Zemědělská výroba i provoz bioplynové stanice si vyžádaly novou výkonnou techniku na aplikaci statkových hnojiv, dolomitického vápence a fugátu. Po zvážení všech nabídek se vedení společnosti rozhodlo používat cisternu Wienhoff a rozmetadlo Bergmann. Více v časopisu Farmář.

http://youtu.be/Kj6UEi_8tpQ

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *