Technika pro krmení skotu

Při krmení skotu se využívají různé typy krmných vozů a rozdružovačů balíků. V našich podmínkách převažují modely určené pro agregaci s kolovými traktory, ale v řadě podniků se již prosazují samojízdné míchací krmné vozy poháněné spalovacími motory různých objemů. Současným trendem je pak nahrazení tradičních vznětových motorů elektrickým pohonem. Kromě mobilní techniky se můžeme setkat také s technikou stacionární. V takovém případě se využívají míchací vany různé konstrukce jako součást stacionárních automatizovaných systémů zakládání směsné krmné dávky. Také u automatických a automatizovaných systémů, jež reprezentují vývojový trend posledních let, se nabízí několik možných řešení. S míchací vanou se setkáme také jako s nástavbou pro nákladní automobily či návěsy. Někteří výrobci pak nabízí autonomní technická řešení pro zajištění pravidelného zakládání krmiv v provozech chovu skotu. Jednotlivé modely se obecně navzájem liší způsobem přípravy a zakládání krmiva, objemem a předpokládanou výkonností. Některé možnosti a technika řešení si představíme v následujícím příspěvku. Míchací krmné vozy Krmné vozy umožňují vytvářet směsnou krmnou dávku z různých komponentů zahrnujících jak objemná krmiva (senáž, siláž, seno, sláma), tak krmiva jadrná či různé další energeticky bohaté komponenty. V našich podmínkách se převážně setkáváme s horizontálními a vertikálními zástupci dané kategorie, avšak existují i další konstrukce. Každá zmíněná kategorie se liší technickým provedením, a to jak z hlediska nakládání krmiv do pracovního prostoru, tak systému přípravy krmné dávky a také zacházení se zpracovávanými krmivy. Mezi ostatní systémy patří především pádlové a pneumatické modely míchacích vozů.* Celý článek Ing. Filipa Javorka vychází v květnovém Farmáři

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *