V Březnici sázejí na kvalitu

Družstvo AGRA Březnice u Bechyně obhospodařuje 2569 hektarů zemědělské půdy a v živočišné výrobě se věnuje chovu skotu a prasat. Intenzivní zemědělská výroba doprovázená vysokou produktivitou práce není myslitelná bez špičkové techniky. Převážnou část zemědělské půdy tvoří orná půda, na zbylé výměře jsou louky. Družstvo nemá přidruženou výrobu, zabývá se pouze zemědělskou prvovýrobou. O výběru vhodné techniky jsme si povídali s předsedou představenstva a ředitelem družstva Ing. Vladislavem Hájíčkem a mechanizátorem Romanem Fryšem. Investují i do živočišné výroby Rostlinná výroba je v Družstvu AGRA Březnice zaměřena na pěstování obilnin, řepky a krmných plodin pro potřeby živočišné výroby. V té se Družstvo AGRA specializuje na chov skotu a prasat. „Živočišná výroba u nás sestává z chovu dojných krav českého strakatého plemene s kombinovanou užitkovostí v počtu 420 kusů při uzavřeném obratu stáda. V Březnici se věnují i chovu prasat, který zahrnuje 318 prasnic s uzavřeným obratem stáda. „Také do tohoto odvětví jsme v minulosti investovali nemalé finanční prostředky. Chováme plemeno bílé ušlechtilé – otcovskou linii s produkcí plemenného materiálu,“ objasňuje Ing. Vladislav Hájíček. Výkonná technika Družstvo obhospodařuje na 500 ha travních porostů. V Březnici to znamená každý rok 3 až 4 seče, k tomu je třeba ještě připočíst sklizeň slámy z 800 ha. Technologie sklizně pícnin je zaměřena na využití sběracích vozů. V Družstvu AGRA pracuje od počátku technika Pöttinger. Splňuje všechny nároky a je provozně spolehlivá. Více v časopisu Farmář.

http://youtu.be/7PEPbKT-heY

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *