V Sedlici věří jedné značce

Existují traktory s malým i velkým výkonem, využívané pro polní práce, do dopravy nebo na sklizeň pícnin. A pak existují traktory využívané v živočišné výrobě, v agregaci s krmným vozem. Pro chovatele jsou naprosto nepostradatelnými stroji pracujícími v mnohahodinových směnách, 365 dní v roce.

Na Strakonicku, v bramborářské oblasti Blatenska, sídlí akciová společnost Agro Sedlice, a. s. Zemědělský podnik se 49 zaměstnanci hospodaří na 1849 ha zemědělské půdy, z nichž je 360 ha luk a 35 ha pastvin. Na orné půdě pěstuje především pšenici a řepku, dále pak ječmen, oves, kukuřici a pro potřeby živočišné výroby také luskovinoobilné směsky.
V živočišné výrobě se v Sedlici specializují na chov mléčného skotu holštýnského plemene. V současné době je v chovu na 1200 kusů. Skot je ustájen ve dvou střediscích, jalovice mají k dispozici i více než 30 ha pastvin. Ve středisku v Sedlici je ustájeno 700 kusů, z toho 400 dojnic s celkovou roční dojivostí 3 780 000 l mléka.
Pro ustájený skot je třeba každý den připravit dostatek kvalitního krmiva. To klade vysoké nároky jak na vlastní krmný vůz, tak také na agregovaný traktor. O tom, jakou techniku v Sedlici k tomuto účelu používají a s jakými traktory ji agregují, jsme si přijeli popovídat s vedoucím provozu technických služeb Čeňkem Prokopcem a obsluhou traktoru Martinem Vlkem.

Výběr traktoru ke krmnému vozu

„Traktory v krmném vozu najezdí ročně 3500 Mh a tak je logické, že je jejich výměna častější. Z živočišné výroby přecházejí v rámci podniku na méně náročné práce, například do rostlinné výroby na svoz balíků. Výběru zatím posledního traktoru do krmného vozu předcházel poměrně důkladný průzkum trhu, zjišťování zkušeností ostatních zemědělců a zkušební provoz traktorů přímo v podniku, s konkrétním krmným vozem a s konkrétní obsluhou. „Měli jsme vyhlédnutý model Case IH Farmall, a tak jsme si ho vyzkoušeli,“ říká Čeněk Prokopec a dodává: „Zkoušeli jsme i traktor od konkurence, zejména kvůli odpružené přední nápravě, ale zklamal nás.“ Proč, dodává obsluha, Martin Vlk: „Jednak jsme se s kolegou do něj nemohli vejít, v kabině bylo mnohem méně místa, což je při deseti hodinách denně za volantem nepřijatelné, jednak měl mnohem větší spotřebu, konkrétně o 25 l za směnu. A to jsme kvůli objektivitě zkoušeli se stejnou obsluhou a po dobu několika dní. Pak nám prodejce nabídl druhý model stejné značky a ten nám vyhovoval ještě méně, a tak jsme se nakonec rozhodli pro značku Case IH.“ Na začátku května loňského roku přišel do podniku zatím poslední traktor do krmného vozu, model Farmall 95U PRO EP, doplněný sadou xenonových světlometů pro práci za tmy.*

Celý článek vyjde v některém z příštích čísel týdeníku Zemědělec.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *