Velký objem přinesl podniku úspory

Zemědělské družstvo Haňovice hospodaří v Olomouckém kraji. Hnojení a ochrana rostlin se starou technikou již byla pro družstvo problematická, aplikace v optimálních agrotechnických lhůtách složitá, a tak nastal čas pro výběr nového postřikovače. Nyní, po jedné celé sezóně, správnost původního rozhodnutí potvrzují.

V Haňovicích se věnují rostlinné i živočišné výrobě. Z 2130ha zemědělské půdy tvoří trvalé travní porosty (TTP) pouze 150 ha a téměř 2000 ha orná půda. Největší plochu v osevním postupu zaujímala v loňském roce ozimá pšenice s 598 ha a sladovnický ječmen s 562 ha. Daří se tam i cukrovce na 213 ha a máku na 170 ha. Kukuřici pěstují zrnovou na 48 ha a silážní na 98 ha. Základní plodiny doplňuje lupina bílá na 52 ha a sója na 17 ha. Zbytek orné půdy patří víceletým pícninám. Pozemky družstva jsou v členitém terénu s převýšením 180 m a příznivá není ani průměrná velikost pozemku, přibližně 13 ha.
V živočišné výrobě má družstvo ve stavu 2500 prasat na výkrm, 270 prasnic a 500 dojnic holštýnského plemene chovaných v uzavřeném obratu stáda.

Střídání generací i systémů
Předchozí postřikovač měl za sebou již šestnáct sezón a především objemem nádrže 1500 l již přestal potřebám družstva vyhovovat. Neustálá potřeba doplňovat nádrž ztěžovala logistiku a kladla požadavky na další pracovní síly. Následovalo rozhodování, zda si pořídit opět stejnou značku a systém nebo zvolit změnu. Konečná volba padla na tuzemského výrobce Agrio. K tomu přispěly i pozitivní zkušenosti s postřikovačem téže značky v nedalekém zemědělském podniku. Psal se rok 2007. Do výrobního závodu Agrio jeli zástupci družstva s představou, že si pořídí samojízdný postřikovač. Následovaly konzultace, jež vycházely z konkrétních podmínek u budoucího uživatele. Zvažovaly se provozní náklady, které jsou u samojízdného postřikovače větší, skutečnost, že samostatnou pohonnou jednotku lze využít i při jiných činnostech i možnost využít v případě některých pozdních zásahů „samochod“ od nedalekého podniku služeb. Za zmínku stojí i vyjádření Aloise Přidala, agronoma družstva, že takový řád a pořádek, jaký panuje na výrobní lince v Agrio, neviděl v žádném jiném výrobním podniku zemědělské techniky u nás, ani v zahraničí.
Nakonec zvítězila ekonomičtější varianta s taženým postřikovačem Mamut, vybaveným velkou nádrží o objemu 6000 litrů. Nový postřikovač obohatil strojový park v roce 2008, takže má v současné době za sebou jeden a půl sezóny. Praxe potvrdila, že drtivou většinu zásahů tento tažený postřikovač zvládne sám, s výjimkou zásahu proti zavíječi v kukuřici. Například při přihnojování pšenice zvládne obsluha ošetřit za směnu 150 ha. Výkon je závislý na stanovených dávkách vody a na konkrétních pozemcích (velikost, svažitost, přejezdy apod.).
Kromě pracovních špiček tvoří obsluhu pouze jeden člověk, takže úspora pracovní síly se potvrdila. Přestože předchozí postřikovač pracoval se systémem Twin, po přechodu na jiný systém se podle agronoma Aloise Přidala spotřeba chemie ani vody nezvýšila. Celkově postřikovač splnil očekávání, v loňském roce ošetřil přes 6000 ha.
Traktor Case s výkonem 190 k, který je s postřikovačem Mamut agregován, využívají v družstvu v době, kdy se neprovádějí postřiky na jiné činnosti, například ve žních se zapojí do dopravní linky s osmnáctitunovým návěsem.

TurboDrop HiSpeed
Trysky TurboDrop HiSpeed s keramickým jádrem a standardní bajonetovou maticí vyhovují současným požadavkům na pojezdovou rychlost kolem 12 až15 km/h. Mají dvě štěrbiny umístěné pod asymetrickým úhlem. Nastavení úhlu trysek odpovídá již zmíněné pojezdové rychlosti. Výsledkem je rovnoměrně ošetřená přední i zadní část rostliny. Sortiment zahrnuje pět velikostí, přičemž největší trysce odpovídá dávka 250 až 300 l/ha.
Při ošetření porostu proti klasovým chorobám zůstává účinná látka v horní třetině porostu, při ošetření cukrovky proti plevelům (od 4. listu) jsou přípravkem zasaženy i „zastíněné“ plevele. Trysky jsou velmi účinné i při aplikaci kontaktních insekticidů. Velkou předností je schopnost přesně aplikovat danou látku i za silného větru.
Tyto injektorové dvouštěrbinové trysky se v Haňovicích osvědčily. Potvrdilo se, že ošetřují porost rovnoměrně ze všech stran a přípravek se dostává i na spodní části listů. Jejich přednosti využívají i při aplikaci půdních herbicidů, kdy je žádoucí, aby byly hroudy ošetřeny z obou stran. V místních podmínkách se osvědčila pojezdová rychlost 12 km/h. Jako doplněk pro některá ošetření plevelů používají v Haňovicích ještě injektorové trysky AirMix. A protože se každá tryska může ucpat, je na postřikovači vzduchová pistole, kterou se snadno a rychle vyčistí, navíc bez nebezpečí jejího mechanického poškození.

Postřikovač není
jen cisterna a trysky

Mamut se vzduchem odpruženou nápravou, nádrží o objemu 6000 l a s rozpětím ramen 24 m je velký tažený postřikovač vybavený řadou funkcí, které jednak usnadňují obsluze život, ale zejména přispívají k dokonale provedené práci. Kulový závěs K80 zajistí spojení s traktorem bez jakýchkoli vůlí, pojezd po poli je zcela plynulý, bez rázů a kmitání, které by se přeneslo do ramen. O zbytek se stará elektronika. Velká obrazovka počítače Comfort Terminal informuje v češtině obsluhu o všech nastaveních a právě probíhajících dějích. Počítač automaticky reguluje dávku v litrech na hektar, Distance Control pomocí ultrazvukových čidel neustále hydraulicky vyrovnává náklon ramen. O přesnost jednotlivých jízd dbá navigace GPS, podle které se i vypínají a zapínají jednotlivé sekce. Systém Tank Control se na displeji zobrazí jako digitální stavoznak. Postřikovač je vybaven též cirkulací kapaliny v ramenech – účinná látka se před postřikem natáhne do hadic a je aplikována od samého začátku. V ramenech nezůstává žádná proplachová voda. A aby byly ztráty způsobené pojezdem co nejmenší, zajistí systém Trail Control automatické, počítačem řízené kopírování stopy traktoru. Práci v noci umožňují osvětlená ramena.

Klíčové informace • Při zvažování, zda samojízdný či tažený postřikovač, zvítězila v konkrétních podmínkách družstva ekonomičtější varianta.
• S nádrží o objemu 6000 l zvládne postřikovač uspokojit téměř všechny potřeby družstva.
• Elektronika pomáhá zefektivnit práci, trysky TurboDrop HiSpeed se postarají o dokonalou aplikaci.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *