Věrnost jedné značce

Soukromě hospodařící zemědělec Miroslav Synek žije a hospodaří v Sedlici v okrese Příbram. Věnuje se, stejně jako otec před ním, pastevnímu chovu skotu. Technika pro sklizeň pícnin je díky zaměření na živočišnou výrobu nesmírně důležitá. Musí nejen odvádět kvalitní práci, ale musí být také spolehlivá. Byť restituenti, začínali Synkovi prakticky od nuly. Otec Gabriel si převzal v roce 1991 šest hektarů restituční půdy. „Začínali jsme opravdu od píky, s jedním starým traktorem a jedním valníkem,“ vzpomíná syn Miroslav a pokračuje: „Všechno ostatní jsme si postupně dokupovali. Byly to nelehké začátky.“ Výměru zvyšovali Synkovi postupně, rok od roku. „První rok jsme sklidili ze šesti hektarů a vzali jsme si do pronájmu 18 nových. Ty jsme museli obdělat a zasít. Další rok se situace opakovala, přibrali jsme si dalších 30 ha a tak dál, každým rokem o něco více.“ Dnes Miroslav Synek obhospodařuje 168 ha zemědělské půdy, kterou tvoří 36 ha orné půdy a 132 ha trvalých travních porostů. Na orné půdě pěstuje převážně obilniny. Zrno prodá, slámu potřebuje na zastýlání stájí v zimním období. Ke strojům vyráběným v akciové společnosti Ravak a. s. Strojírny Rožmitál to Miroslav Synek nemá daleko, obrazně i doslova. Výrobní závod se nachází nějakých pět kilometrů od Sedlice a s výrobky tohoto tradičního výrobce pícní techniky již pracuje dlouhou řadu let.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *