Víceúčelová dopravní technika

Traktorová doprava hraje v našem zemědělství významnou roli a v řadě podniků a farem či u poskytovatelů zemědělských služeb zajišťuje naprostou většinou dopravních operací. Hovoříme-li o traktorové dopravní technice, jedná se především o přívěsy a návěsy určené pro agregaci s klasickými kolovými traktory, případně systémovými nosiči, které z konstrukce klasického kolového traktoru vycházejí. Na traktorovou techniku můžeme nahlížet z různých úhlů pohledu. Například tak, že jde o jednoúčelovou či univerzální dopravní techniku, systémy výměnných nástaveb, vozy se zaměnitelnými zadními čely a nesmíme zapomenout ani na hákové nosiče a víceúčelovou pracovní závěsnou techniku. A právě jako víceúčelovou označujeme takovou dopravní techniku, kterou lze využívat během celého kalendářního roku či sezóny k dopravě samotné, ke sklizňovým pracím, aplikaci a dalším činnostem. V této kategorii budou převažovat dvou- a třínápravové návěsy s různou koncepcí podvozku. * Celý článek Ing. Filipa Javorka si přečtete v prosincovém Farmáři.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *