Vloni rekordní výsledky

Agrozet ČB, a. s., v současné podobě existuje od roku 1992. Prodej a servis zemědělských strojů v této firmě zajišťuje více než dvě stě zaměstnanců. Nabídka zemědělské techniky je opravdu bohatá. Z mnoha značek jmenujme John Deere, JCB, Zetor či Farmet a Pöttinger.

Zaměřme se tentokrát na stroje značkou Pöttinger, určené pro sklizeň pícnin, ale i zpracování půdy a setí. Agrozet spolupracuje s firmou Pöttinger již více než patnáct let. Jaké služby Agrozet nabízí zájemcům o techniku Pöttinger, jak dopadl loňský rok a jak jsou v Českých Budějovicích připraveni na nadcházející období hovořil vedoucí oddělení Pöttinger Ing. Petr Stuchlík.

Čeští zemědělci testují „Stroje Pöttinger prošly za oněch patnáct let zásadním vývojem, řada z nich vznikla na popud zdejších zemědělců“, říká Ing. Petr Stuchlík. Svědčí to o tom, že český trh je pro firmu Pöttinger důležitý. Každý nový stroj se musí před uvedením na trh vyzkoušet, u strojů této značky to představuje 2500 až 3000 ha na polích. Podle Ing. Stuchlíka se devadesát procent strojů se testuje u nás, u budoucích zákazníků.
Navíc firma Pöttinger rozšiřuje ve Vodňanech nový výrobní závod. K současným dvěma halám přibudou ještě dvě. Celková výrobní plocha by měla činit 16 000 m2 a závod pak poskytne asi čtyři stovky pracovních míst. V současné době se v něm vyrábějí talířové podmítače Terradisc a radličkové kypřiče Synkro. Dále se tam svařují některé díly pro závod v Rakousku. Dokončeno je též oddělení tepelného zpracování a lakovna. Součástí vodňanského provozu je i zkušební oddělení, které využívá přibližně 200 ha okolních pozemků.

Od Chomutova po Přerov Agrozet má dvě dealerské sítě v rámci republiky, jedna je zaměřena na prodej strojů (tu tvoří 11 prodejců – externí firmy, které odebírají stroje), druhá skupina se zaměřuje na distribuci náhradních dílů.
Nejsilnější oblastí v prodeji strojů je okres Tábor s polovinou okresu Benešov a Příbram, kde se ročně realizují prodeje ve výši přibližně 90 milionů korun. „Silná střediska máme v současné době vybudována i na Moravě v Telnici s pobočkou ve Skalici nad Svitavou, ve kterých jsme prodali loni techniku za 80 milionů korun“, pokračuje Ing. Stuchlík. Velmi hustou síť má Agrozet vybudovanou v jižních Čechách, kde má zastoupení téměř v každém okresním městě. Na Vysočině najdeme zástupce v Pelhřimově a Havlíčkově Brodě. Severní Čechy zastupuje Chomutov. Na Moravě sídlí prodejci strojů Pöttinger kromě již zmíněné Telnice a Skalice nad Svitavou též v Prostějově a Přerově.
Pro stroje Pöttinger má Agrozet dvě centrály náhradních dílů, jednu v Českých Budějovicích a druhou v Havlíčkově Brodě. Pokud zákazník stihne svou objednávku náhradního dílu do šestnácti hodin, má svůj díl druhý den do sedmi hodin ráno u nejbližšího dealera. Díly se dopravují službou TNT IN Night. Základ pro zajištění kvalitních servisních služeb tvoří trvalé skladové zásoby náhradních dílů na stroje Pöttinger v objemu 15 milionů korun. Pokud požadovaný díl není na skladě, objedná ho Agrozet u výrobce, ten jej ve 22 hodin večer naloží na kamion a ráno je ve skladu v Českých Budějovicích. Pak je již jen otázkou místní logistiky jej dopravit na dané místo. Agrozet má celkem k dispozici 4500 m2 krytých servisních ploch a 35 servisních vozů. Aby byl zákazník spokojen, musí každý z několika desítek pracovníků, specializujících se na tuto značku, odvádět také perfektní práci. Jestliže vezmeme v úvahu, že Agrozet má v provozu téměř 6000 strojů značky Pöttinger, zvládnout všechny potřeby zákazníků, zejména v sezóně, není jednoduché. Systém pracuje perfektně, a to i díky mnohaletým zkušenostem Agrozetu, vždyť první stroje Pöttinger prodali již v roce 1992. Výrobce též vychází vstříc našim zemědělcům, ať je to plnou dvouletou zárukou na přívěsné stroje nebo cenovou politikou u náhradních dílů. Téměř devadesát procent všech opotřebitelných dílů má pro Českou republiku speciální dotované ceny.

Rekordní rok Celkovým obratem byl rok 2008 v historii Agrozetu rekordní. Technika Pöttinger se na celkových číslech podílela významným způsobem. Obrat za prodej nových strojů Pöttinger činil 335 milionů korun, náhradní díly na tuto techniku prodal Agrozet za přibližně 50 milionů korun.
Celkově se v minulém roce podařilo Agrozetu prodat téměř 1000 strojů Pöttinger. Co do počtu kusů byly nejúspěšnější žací stroje, kterých se prodalo přes 300 kusů. Největší oblibě se těšily čelní žací stroje se systémem α – motion ve třech provedeních (s kondicionérem, bez kondicionéru a s mačkacími válci) a dále modely Novadisc 265 a 300 či žací lišta Novacat 305.
Druhé místo obsadily shrnovače se 180 prodanými modely. Nejoblíbenějším byl Eurotop 651.
Další příčku zaujaly obraceče, zejména Hit 610 a 810, pro které se rozhodlo téměř 140 zákazníků.
Senážní vozy Pöttinger jsou tradičně velmi dobře přijímaným produktem. S 80 prodanými kusy se tak významně podílejí na celkovém obratu firmy. Nejvíce žádanými z bohaté nabídky typů byly modely Jumbo 8000 a 6600 a vůz určený pro sběr suchého materiálu Faro 8000, kterého prodal Agrozet 30 kusů.
Nezanedbatelný podíl na obratu měla i technika na zpracování půdy a setí. Vývojem těchto strojů reaguje firma Pöttinger na změny na trhu. Vzhledem ke složité současné ekonomické situaci výrobců mléka, kteří byly vždy největším odběratelem strojů na sklizeň a zpracování píce, je třeba se orientovat ve větší míře na ostatní skupiny zákazníků. To se daří, o čemž svědčí vzrůstající počty prodaných pluhů (zejména modelů Servo 35 a 65), secích kombinací (velmi oblíbená mezi zákazníky je zejména třímetrová varianta, která je některými výrobci trochu opomíjena) a nesených a tažených talířových podmítačů. Do celkového výčtu je třeba ještě zařadit radličkové kypřiče a lisy s několika desítkami prodaných kusů.

Po úspěšném roce očekávání Řadu novinek představila firma Pöttinger v loňském roce. Byly to tři typy žacích lišt, nový shrnovač či secí stroj Terrasem C6. Přesto Agrozet nabídne zákazníkům novinku i v letošním roce, polonesený pluh Servo. Tyto pluhy budou k dispozici v provedení s pěti až devíti radlicemi. Současná bohatá nabídka se tak ještě rozšíří.
V péči o klienty je přístup pracovníků Agrozetu příkladný. Vyřizují všechny operační programy, zajistí i financování a jestliže se zákazník z vážných důvodů zpozdí s platbou, i tuto situaci vyřeší k oboustranné spokojenosti. Kvalitně poskytované služby a péče o zákazníky jsou v Českých Budějovicích samozřejmostí.
Všem prodejcům, tedy i Agrozetu, prohlubuje vrásky současný nepříznivý vývoj kurzu koruny. To je faktor, který nelze ovlivnit. I přes určité nejistoty však vládne do budoucna mírný optimismus. Firma Pöttinger nabízí kvalitní techniku, která si svého zájemce najde.

Klíčové informace
• V roce 2008 prodal Agrozet České Budějovice rekordní počet strojů.
• Firma Pöttinger nabídne letos zákazníkům nový polonesený pluh.
• K úspěšnému prodejci patří i perfektní servis a plně vybavené sklady náhradních dílů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *