Výbava moderních traktorů a její využití

Již delší dobu se nacházíme v situaci, kdy se zemědělský sektor a zejména pak prvovýroba potýkají s nedostatkem pracovních sil. V prvovýrobě je nedostatek pracovních sil způsoben zejména druhem práce, která je zde vykonávána. Jedná se o práci časově náročnou, často vykonávanou i o víkendu, kdy dochází nárazově k sezónním výkyvům, a to tak, že je práce buď mnoho, nebo naopak nedostatek.

Když už je možné pracovat na poli, pak je nutné mnohdy zůstat v práci do pozdních nočních hodin. Ačkoliv dnes řada podniků disponuje moderním strojovým parkem, kdy komfort obsluhy lze srovnávat s luxusními vozy věhlasných značek, přesto není lehké najít pracovní sílu na pozici obsluhy těchto strojů. Když už se někdo takový najde, mnohdy bývá problém s kvalifikací či přístupem k práci. Přestože jsou dnešní zemědělské stroje na vysoké technické úrovni, vybaveny systémy, které značnou měrou usnadňují obsluze práci, jejich prvotní nastavení a efektivní využívání vyžaduje určitou dávku zkušeností a hlavně snahy o využití potenciálu stroje. Pracovní činnosti, které je potřeba vykonat, jsou pořád stejné, avšak čas, který na to zemědělec má, je poměrně krátký a navíc v důsledku nestability počasí není vždy možné vše provést v odpovídající kvalitě.

Trend dnešní doby

Výše je zmíněno pouze několik hlavních důvodů, které nutí farmáře přistoupit k trendu dnešní doby, kdy jsou dva menší traktory nahrazeny jedním větším, u něhož je předpokladem, že zastane stejnou práci a pouze s jedním člověkem. Výrobci traktorů jdou tomuto trendu naproti a neustále přicházejí s inovacemi, které posunují výkonnost jejich strojů zase o něco dále. A záleží pouze na daném zákazníkovi, jaký typ traktoru a případně výbavu si do svých podmínek zvolí.*

Článek Ing. Lukáše Renčína vychází v březnovém Farmáři.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *