Základní tažené secí stroje

S rostoucími pracovními záběry se mění poměr mezi nesenou a závěsnou technikou ve prospěch závěsné, popřípadě polonesené a tažené. Stejný trend můžeme pozorovat také u secích strojů. U některých typů tažených secích strojů lze navíc zaměňovat sekce klasických secích botek za secí techniku pro přesné setí. Kromě secích strojů s velkými pracovními záběry, které využívají zpravidla pneumatickou distribuci osiva, se setkáváme také se secími stroji s mechanickým systémem distribuce osiva, avšak s hydraulickým pohonem. Za okrajová řešení lze považovat nosiče pro agregaci několika klasických mechanických secích strojů, pomocí nichž lze vytvářet soupravy s pracovním záběrem na úrovni 9 nebo 12 m.

Závěsné modely secích strojů s sebou přinášejí také další možnosti, a to zejména z pohledu jejich kombinování se sekcemi pro přípravu půdy a seťového lože. Některé modely se dodávají s pasivním nářadím (disky), jiné s nářadím aktivním (rotační brány). Z pohledu technologií zakládání porostů polních plodin existují jak modely určené pro setí do připravené půdy, tak modely, které umožňují zakládání porostů do částečně zpracované půdy nebo hrubé brázdy. Stejně tak nalezneme mezi taženými secími stroji techniku určenou pro setí do strniště či velmi mělké podmítky. Vzhledem k vývoj konstrukcí strojů v posledních letech se často rozdíly z pohledu technologií přípravy půdy a setí stírají a využití jednotlivých secích strojů se často prolíná mezi konvenčními a progresivními systémy zpracování půdy a zakládání porostů.*

Celý článek Ing. Filipa Javorka vychází v lednovém Farmáři.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *