Zasněžený polní den ve Vraclavi

Ve Vraclavi u Vysokého Mýta leželo 15. října pět centimetrů sněhu, hustě sněžilo a v silném větru teplota klesla na jeden stupeň Celsia. Horší podmínky pro pořádání tradičního, tentokrát již v pořadí sedmého ročníku Dne firmy Horsch, už firma AgroKonzulta Žamberk mít nemohla.

Jak si posteskl vedoucí prodeje strojů firmy Agrokonzulta Ing. Vladimír Pavliš, jsou to absolutně nejhorší povětrnostní podmínky za celou historii pořádání těchto akcí. Naštěstí na návštěvníky čeká útulné prostředí sálu kulturního domu a celý průběh akce organizátoři přizpůsobují venkovním nepříznivým podmínkám.

Pohled do historie

Kořeny společnosti AgroKonzulta Žamberk, spol. s r. o., sahají až do roku 1973, kdy její předchůdce – Koordinační útvar odborných služeb Žamberk, jako kooperační zařízení agrochemických podniků okresu Ústí nad Orlicí a Rychnov nad Kněžnou zajišťoval pro zemědělce poradenské služby.
Od roku 1985 pracoviště řešilo celý profil: půda – rostlina – krmivo – zvíře – výsledný produkt. Ve spolupráci s vědecko-výzkumnou základnou byly řešeny výzkumné úkoly jak v rostlinné, tak i živočišné výrobě.
V lednu 1991 je zapsána do obchodního rejstříku AgroKonzulta Žamberk, spol. s r. o. Mnohaleté praktické a odborné znalosti umožnily rychle rozvíjet efektivní služby na úseku poradenství a obchodní činnosti. Podnik vlastní a řídí lidé s vysokoškolským vzděláním zemědělského zaměření a dlouholetou praxí v oboru.
Současné zaměření společnosti je velmi široké, od poradenství a výzkumu pro zemědělství, ekonomického a daňového poradenství přes služby v ochraně rostlin až po obchodní činnost, zahrnující prodej pesticidů a zemědělských komodit, konzervačních přípravků a potřeb pro silážování, mléčných krmiv a potravinových doplňků, dezinfekčních prostředků, ale též výpočetní techniky včetně dodávek počítačových sítí a především zemědělské techniky firem Tecnoma, Aimo Kortteen, Case IH, Mayer, Siloking, Horsch, Müthing, Jeantil a dalších.

Vzácná návštěva

Ani nepříznivé počasí neodradilo dvě stovky zájemců o zemědělskou techniku od této akce. Odměnou jim byl velmi zajímavý program, orientovaný především na techniku Horsch.
S firmou Horsch spolupracuje AgroKonzulta jako přímý importér od roku 2004. Její polní dny jsou zaměřeny zejména na prezentaci této kvalitní techniky jak formou přednášek, tak i praktickými ukázkami strojů. V letošním roce z pochopitelných důvodů technika do pole vyjet nemohla, to však neznamená, že program nebyl zajímavý. Již přítomnost a vystoupení zakladatele a spolumajitele firmy Michaela Horsche bylo pro všechny přínosné. Seznámil hosty s historií společnosti, jednotlivými produkty, ale i vývojem nových strojů a úskalími, která je třeba přitom překonat. Zajímavé byly i nabyté zkušenosti ze zemědělské praxe v jednotlivých zemích, do kterých firma Horsch dodává techniku a které její majitel pravidelně navštěvuje. V závěru svého vystoupení pak zodpověděl řadu dotazů zemědělců týkajících se obecných i vysloveně odborných problémů se zpracováním půdy.
Zástupci firmy Agrokonzulta Vladimír Pavliš a Petr Vaňous představili novinky v sortimentu Horsch a poté i další sortiment firmy Agrokonzulta se zaměřením na postřikovače Tecnoma, mulčovače Müthing a přepravní techniku Jeantil. Součástí dopoledne nabitého informacemi bylo i vystoupení poradce firmy Horsch Ing. Jana Šabatky, který upozornil na zásady zpracování půdy a setí a na nejčastější chyby, které se z pohledu firmy Horsch vyskytují.

Novinky i osvědčená technika

Z novinek představených v prezentaci byly zmíněny čtyři typy strojů. Pro menší farmáře je vhodný nový nesený kompaktní diskový secí stroj Horsch Express 3 TD, určený do tříbodového závěsu traktoru. Stroj je velmi krátký, těžiště má posunuté dopředu a snadno se tedy zvedá. Dobře přístupný zásobník osiva má objem 1500 l. Pracovní ústrojí tvoří vpředu dvouřadý DiscSystem, následovaný celoplošným pěchem. Tím je vytvořeno ideální seťové lůžko. Vlastní výsev pak zajišťuje osvědčená secí botka TurboDisc s přítlakem až 120 kg.
Větším diskovým secím strojem je model Pronto 6 KR, který navazuje na řadu KE. O zpracování půdy se zde starají rotační brány následované pěchem a výsevním ústrojím TurboDisc. Většímu záběru odpovídá i objem zásobníku 2600 l. Tato konstrukce umožňuje univerzální použití stroje do orby, setí do mulče i setí v těžkých půdách.
V sortimentu radličkových secích strojů je připravovanou novinkou Sprinter 8 SW s dvoukomorovým zásobníkem pro osivo a hnojivo o objemu 2 x 4000 l a roztečí výsevních radliček Duett 25 cm.
Znovu zařazeným strojem do sortimentu firmy Horsch je překládací vůz. Byl tam vystaven ještě první prototyp pod označením UW 250, vyráběn však bude tento typ překládacího vozu pod označením Titan 34 UW s objemem 34 m3. Jeden šnek jej bezezbytku vyprázdní za 90 sekund. Tyto vozy jsou známy svojí šetrností vůči zrnu.
Ze strojů na přípravu půdy se přítomní seznámili s diskovými podmítači Joker a se širokým sortimentem radličkových kypřičů Tiger, kde se kladl důraz hlavně na vysvětlení rozdílů mezi jednotlivými řadami pod označením AS, MT, LT a XL. Firma Horsch disponuje u strojů na přípravu půdy i velmi širokým výběrem pěchů. Zákazník si tak může zvolit optimální variantu do svých podmínek. Ze široké nabídky secích strojů byly dále zmíněny univerzální modely Pronto AS a stroje určené pro výsev kukuřice a slunečnice – Maistro. Pro přípravu půdy v řádcích a podzimní hloubkové uložení hnojiva v pásech je pak určen stroj Horsch Focus.
AgroKonzulta zmínila v rámci této akce i ostatní zemědělskou techniku, kterou má ve své nabídce. Postřikovače nových řad z produkce Tecnoma každého upoutají charakteristickou jasně zelenou barvou a elegantním designem, kde se důraz klade na dokonalé zakrytí většiny armatur, hadic a ovladačů. V průběhu posledních dvou let prošly tyto postřikovače řadou změn.
Novinkou v segmentu nesených postřikovačů je nová řada pod označením Premis, u návěsných postřikovačů byla stávající řada doplněna o nový Tecnis s objemem nádrže 5800 l. V segmentu samojízdných postřikovačů přibude ke stávajícím novým letošním modelům ještě Laser 5240 s nádrží 5200 l. Většina postřikovačů je vybavena velice jednoduchým ovládáním postřiku prostřednictvím dvou ventilů pro sání a výtlak. Nádrže všech postřikovačů jsou vyráběny rotačním litím, jsou tak absolutně bezešvé.
Požadavky na techniku pro dopravu a manipulaci řeší Agrokonzulta výrobky Jeantil. Tato firma nabízí rozdružovače balíků a nastýlací vozy, rozmetadla statkových hnojiv, velkoobjemové cisterny pro aplikaci kejdy a traktorové návěsy.
Zajímavé pro zemědělce jsou též moderní a robustní kladívkové mulčovače Müthing, které se vyrábějí v různých provedeních se zavěšením vpředu nebo vzadu, jako příkopové mulčovače či obsekávače. Pro pěstitele kukuřice je určen speciální model Farmer. Je účinným prostředkem v boji se zavíječem kukuřičným. Jeho předností je vysoká rychlost otáčení rotoru, optimální tvar kladívek a skříně a dokonalé rozbití a rozrušení zbylé hmoty. Mulčovače Müthing eliminují možnost přezimování zavíječe, snižují zatížení fusariósou a vytvářejí optimální podmínky pro následné obdělání půdy.

Z tepla do zimy

Závěr dopoledního bloku přednášek orámovala tradiční tombola s hodnotnými cenami. Po celou dobu konání přednášek organizátoři vyhlíželi z oken příchod lepšího počasí. To jim však nebylo dopřáno a husté chumelení ve spojení se silným větrem prakticky znemožnilo kvalitní provedení polních ukázek. Přesto se našly skupinky návštěvníků, které si po zabíjačkovém občerstvení šly prohlédnout alespoň vystavenou techniku na asfaltové ploše.
K vidění toho ze sortimentu firmy Horsch bylo opravdu hodně. Z novějších strojů či novinek to byl kombinovaný stroj Tiger 6 AS ve spojení se secím strojem Pronto 6 TD, kombinovaný kypřič Tiger 8 LT o záběru 8 m, či nový překládací vůz Horsch . K vidění byly stroje i pro menší farmy včetně novinky loňského roku, kombinovaného kypřiče Tiger 3 MT. Tento stroj organizátoři dokonce pro vážné zájemce pustili i do polní ukázky a nutno říci, že se svého úkolu za těchto podmínek zhostil velmi dobře.
Otužilci mohli obdivovat i kvalitní tahovou techniku z dílny Case IH, včetně tří traktorů Steiger v pásovém i kolovém provedení. Z dalšího sortimentu strojů firmy AgroKonzulta poutaly pozornost vystavené mulčovače Müthing, zejména speciál na vysoká strniště Farmer S 420, dále cisterna Jeantil GT 20500 s tridemovým podvozkem a kvalitním diskovým aplikátorem pro zapravení kejdy a nový model samojízdného postřikovače Tecnoma Laser.
I když letos pořadatelům počasí nepřálo, akce se vydařila a splnila svůj účel. Osmému ročníku snad bude počasí přát více.

Klíčové informace

• Společnost AgroKonzulta pořádala již sedmý ročník Dne firmy Horsch.
• Za účasti zakladatele a spolumajitele firmy Michaela Horsche se přítomní seznámili s novinkami i osvědčenou technikou Horsch.
• Společnost AgroKonzulta zmínila i další značky zemědělské techniky, kterou prodává.
• Vzhledem k nepřízni počasí byla technika pouze staticky vystavena.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *