Filtrovat

ARCHIV RUBRIKY:

Skladování

25.05.2017 | 06:00

Technologie skladování objemných krmiv

Objemná krmiva hrají ve výživě přežvýkavců nezastupitelnou roli. Pro zajištění výroby kvalitních objemných krmiv je nutné zvolit správnou technologii nejen pro dané krmivo, ale také pro typ zemědělského provozu. Zvolené technologické postupy musí být koncipovány tak, aby bylo dosaženo minimálních skladovacích ztrát a aby jejich provozování vykazovalo efektivní ekonomické ukazatele. Skladovací kapacity nebo způsob uskladnění musí navazovat jak na systém sklizně a výroby takových krmiv, tak musí odpovídat technologii zakládání ve stájových provozech. Výše uvedené skutečnosti rovněž ovlivňuje rozsah chovů a počet zvířat ve stájových provozech. A organizace skladování samotného musí také eliminovat výše zmiňované ztráty. Musíme také zajistit odběr krmiv s co nejnižší úrovní ztrát, a to nejen z pohledu manipulace a přepravy, ale také s ohledem na zachování co nejvyšší kvality krmiva, které zůstává ve sladovacích kapacitách. To platí zejména při odebírání konzervovaných krmiv ze silážních žlabů či vaků. V případě nakládání s krmivy lisovanými do válcových a hranolových balíků musíme zajistit, aby materiál, který je opět ponechán v místě uskladnění, nebyl poškozován, a to zejména s ohledem na zachování neporušeného obalového materiálu.* Celý článek Ing. Filipa Javorka vychází v květnovém Farmáři.
Kategorie: 
12.07.2016 | 08:35

Dvě M pro zemědělskou výrobu

Zemědělství je známé značnými nároky na dopravní a skladovací kapacity. S těmi skladovacími pomáhá zemědělcům od roku 2007 firma Morkus Morava. Aktivity firmy jsou zaměřeny do tří oblastí. Jedná se o výstavbu hal, montáž sil a nádrží a též potřebný servis zahrnující opravy, revize a renovace. Výstavba hal je v zemědělství určena především pro stáje, seníky, zastřešené kapacity na uskladnění zrnin, ale i zakrytování silážních jam, nebo prostory pro uskladnění techniky. K výše uvedeným účelům jsou používány různé druhy konstrukcí, nejčastěji příhradová, nebo rámová, a různé druhy střešních a obvodových plášťů. Podle požadavků zákazníka na estetické a izolační vlastnosti stavěného objektu. V současné době oblíbeným řešením střešních krytin jsou vlnité VT profily, které jsou cenově příznivé a vyznačují se i snadnou montáží. V nabídce firmy Morkus Morava jsou i obloukové haly s krycí plachtou, nebo plechem, které jsou jednoduchým a hlavně rychlým řešením tam, kde nejsou nároky na dlouhou životnost a izolační vlastnosti. Ale i tento typ hal je možné vybavit zateplením. Také v oblasti sil a nádrží má firma Morkus Morava širokou nabídku. Ta začíná u sil a zásobníků obilnin ve smaltovaném či pozinkovaném provedení, přičemž součástí dodávky jsou i systémy dopravy zrnin, ale mohou to být i čisticí a třídící linky, nebo sušárny. Další zajímavou součástí nabídky jsou smaltované nádrže na kejdu, které se v upravené verzi mohou použít i jako zásobníky na kapalná hnojiva, nebo jako fermentory v bioplynových stanicích. Samozřejmostí je i nabídka přídavných systémů, které s provozem nádrží souvisejí. Kromě potrubních systémů a čerpadel může jít též o míchadla digestátu a kejdy a další systémy, které jsou pro provoz nezbytné. A díky kvalitnímu smaltu je použití nádrží i mimo zemědělské činnosti, například pro pitnou vodu či naopak v čističkách odpadních vod a samozřejmě v různých průmyslových odvětvích. I smaltované nádrže je možné vybavit zateplovacím pláštěm, což může mít význam například u fermentorů bioplynových stanic. V některých zemědělských podnicích dosud stojí takzvané Vítkovické nádrže, které již nejsou způsobilé k provozu. Morkus Morava zajišťuje jejich revizi, opravy a renovace. Mnohdy stačí jen vyměnit dílčí části, na nichž je poškozená vrstva smaltu a nádrž může znovu sloužit svému účelu. Podle aktuálního stavu je možné i její zvýšení, a tím navýšení úložného objemu. V případě, že oprava již není rentabilní, provádí firma též kompletní likvidaci. Nabídka výrobků a služeb od firmy Morkus Morava je tedy dostatečně široká na to, aby si v ní potenciální uživatel našel, co potřebuje. Zejména tehdy, pokud se zajímá především o skladovací kapacity finálních i odpadních produktů ze zemědělství, nebo výstavbu hal určených pro různé činnosti, které se zemědělstvím souvisejí.*
Kategorie: 
26.05.2016 | 14:06

Také pro efektivní skladování vody

Pro návštěvníky veletrhu Techagro připravila společnost E-agro s. r. o. řadu novinek firmy Kingspan Titan především z oblasti skladování a distribuce pohonných hmot, jako jsou nafta a AdBlue, ale i olejů, kapalných hnojiv, vody a dalších tekutin. Zajímavým exponátem byla vylepšená generace bezobslužného automatického evidenčního terminálu Xtrack, který si získal velkou oblibu mezi zemědělskými podniky. Návštěvníci se mohli seznámit též s unikátním a přitom jednoduchým systémem mechanického senzoru na nádržích či jednoplášťovou nádrží na vodu určeno pro zásobování postřikovačů. Online přehled o výdeji nafty Koncept intuitivního výdeje a evidence nafty v zemědělském podniku představuje terminál Xtrack. Mezi jeho hlavní prvky patří dvoustupňové přihlášení pomocí RFID karet, kdy obsluha během pěti sekund přihlásí sebe a konkrétní stroj přiložením unikátních karet, a tím aktivuje čerpadlo. Sonda v nádrži, průtokoměr K600 a terminál Xtrack zaručují přesný monitoring výdeje pohonných hmot. Terminál umožňuje, podle místních podmínek, libovolný způsob online přenosu dat i ze vzdálených farem pomocí sítí GSM nebo WIFI. Zadávání alarmů při poklesu hladiny paliva v nádrži šetří čas spojený s kontrolou uskladněného objemu a následným objednáváním nafty. Omezení a limity výdejů nafty se dají dát na konkrétní karty. Systém umožňuje významné zvýšení kontroly, eliminování černých odběrů a tím snížení nákladů na paliva. Jednoduchá vizualizace stavu hladiny Nádrž na hnojiva AgriMaster byla první certifikovanou nádrží na DAM, dnes už se používá také na skladování roztoku močoviny a jiných kapalných hnojiv. Novým příslušenstvím k této nádrži je mechanický senzor AgriMaster. Jednoduchý princip plováku a barevně odlišená stupnice při různých úrovních hladiny v nádrži zaručují snadný přehled o výšce hladiny, a tím i zásobě hnojiva. Připraveni na nedostatek vody Aby se maximálně využilo potenciálního výkonu při práci postřikovačů, je potřeba myslet i na dostatečně dimenzovaný rezervoár vody. V dobrém poměru cena/výkon je v zemědělských podnicích a na farmách možné využití jednoplášťové nádrže na vodu Agri WaterTank o objemu až 15 000 litrů. Plusem je jednoduché umístění, možnost přemístění v rámci podniku, funkčnost konstrukce a samozřejmě cena. Pro zadržení a skladování většího objemu vody jsou určeny montované nádrže Genap.*
Kategorie: 
02.05.2016 | 09:08

Pro konzervaci a kompostování

Firma EURO BAGGING, s. r. o., přední český výrobce vysoce kvalitních technologií pro uskladnění a zpracování píce, obilovin, vedlejších produktů a kompostování, působí na trhu již 20 let. Začínala s prodejem příslušenství pro uskladnění pícnin – pro vakování. Brzy poté začala s vlastní výrobou strojů, aby byla schopná přizpůsobit se evropskému trhu. Dnes své výrobky prodává nejen v České republice a na Slovensku, ale i v mnoha dalších zemích v Evropě i na ostatních kontinentech. Český výrobce z Velkého Meziříčí vystavoval v Brně techniku pro konzervaci a kompostování. Novinkou letošní výstavy Techagro byl nejmenší senážovací lis EB 308 LS určený pro vaky o průměru 2,4 m. Lis je vybaven novým systémem vnitřního brzdění s lanovou smyčkou a vzduchovým brzděním všech kol, takže obsluha nemusí dávat vnější bránu. To vede jak k úspoře finanční, tak k úspoře časové. Lis o výkonu 40 až 80 t/h je vhodný pro uskladnění travní senáže, kukuřičné siláže, cukrovarnických řízků, mláta či CCM. Pro agregaci postačí traktor o výkonu 10 až 160 k. Tento lis je určen farmářům, kteří nechtějí nebo nemohou investovat do drahých vakovačů, ale na druhé straně nechtějí být odkázáni na služby, pro něž často nejsou lukrativními zákazníky, a tak musejí čekat, až bude mít službař čas. Vyplatí se všem, kteří zpracovávají ročně kolem jednoho až dvou tisíc tun materiálu. Naopak největším vakovacím lisem na ploše byl model EB 310 LG. Svým výkonem je určen především pro službaře. Momentálně je nejžádanějším strojem ze všech nabízených modelů. Svou oblibu získal díky přepravní rychlosti a stabilitě během přepravy, vysokému výkonu a rovnoměrnému naplnění vaku, rychlosti a pohodlí během přípravy stroje na samotné vakování (traktor se nemusí odpojovat při přechodu z přepravní do pracovní polohy) a v neposlední řadě masivní konstrukci a technickému zpracování. Celý článek vychází v týdeníku Zemědělec.*

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down