Filtrovat

ARCHIV RUBRIKY:

Technika na statku

12.05.2015 | 08:57

Možnosti zakládání objemných krmiv

Zajištění pravidelného zásobování objemnými krmivy patří takřka ke každodenní činnosti ve všech chovech skotu i dalších hospodářských zvířat. V intenzivních chovech se setkáme zejména se zakládáním a dávkováním různých druhů konzervovaných objemných krmiv doplněných o energeticky bohaté komponenty. U méně výkonných stád se často dávkuje travní senáž, přičemž kromě hmoty skladované v silážních žlabech, věžích nebo vacích se také dávkuje hmota lisovaná zpravidla do válcových balíků. Většina zde uvedených technologií je založena na práci krmných a krmných a míchacích vozů agregovaných s kolovými traktory patřičných výkonových tříd. V mnoha intenzivních chovech dojnic je pak upřednostněna samojízdná technika. Jednotlivé modely se od sebe liší způsobem přípravy směsné krmné dávky (v případě krmných míchacích vozů), způsobem plnění nástavby vozu, řešením zakládání dávkovaných krmiv, či možnostmi dalšího využití, například k zastýlání ve stlaných nebo přistýlaných provozech. Podíváme-li se na standardní krmné a míchací vozy z pohledu systému přípravy směné krmné dávky, pak se zpravidla setkáme s horizontálními nebo vertikálními modely. Ve světě existují ještě další konstrukce, zejména pádlové míchací vozy, vozy pneumatické, válcové nebo řetězové. Kromě těchto systémů se také u nás objevují různé automatické krmné technologie, které se od sebe odlišují zejména celkovým pojetím konstrukce a míry automatizace těchto technologií.* Ing. Filip Javorek spolupracovník redakce Článek vyjde v květnovém Farmáři.
12.05.2015 | 08:14

Mobilní technologie uskladnění krmiv

Sklizeň krmných plodin a výroba objemných krmiv předpokládá odpovídající uskladnění. Pro tyto účely využíváme stacionární a mobilní technologie. Stacionární uskladnění, jakými jsou silážní žlaby, plata nebo silážní věže, ponechme nyní stranou a věnujme se technologiím mobilním, tedy uskladnění ve válcových a hranolových balících nebo ve vacích. Lisování hmoty souvisí se sklizní zavadlé hmoty a sena (při sklizni senáže dominují právě válcové balíky). Lisování do vaků pak umožňuje ukládání dalších plodin, například kukuřice sklízené různými metodami, přičemž v našich podmínkách převažuje sklizeň hmoty celých rostlin. V souvislosti s touto technologií můžeme hovořit také o speciální technice, která kombinuje vlastnosti vakovacího lisu a lisu svinovacího. Hmota silážní kukuřice je dávkována na příjmový stůl, kde toto zařízení hmotu lisuje do válcovitých balíků ovinutých strečovou fólií. Jde o velmi zajímavý systém, který však můžeme v našich podmínkách označit za okrajový. Naopak lisování sena, slámy a senáže do válcových balíků patří mezi nejrozšířenější technologie. Může přitom jít jak o samostatné lisy, tak lisy kombinované s baličkami senážních balíků. Lisy na obří hranolové balíky se pak spíše využívají pro lisování sena a slámy. Z výše uvedených informací vyplývá, že se zaměříme na lisovací techniku kombinovanou s ovíjením do fólie, samostatné baličky různých konstrukcí a vakovací lisy.* Ing. Filip Javorek spolupracovník redakce Článek vyjde v květnovém Farmáři.
06.06.2014 | 12:54

Netradiční způsob zastýlání

Podestýlat slámou lze různými způsoby. Když pomineme ten ruční, pak se uplatňuje nabírání volné slámy pomocí různých typů nakladačů s příslušnými adaptéry, zastýlací vozy a nebo se využívá rozdružovacích vozů, které odřezávají balík a řezanku metají do prostoru ustájených zvířat. Jiné řešení nabízí britská forma Thos Storey Fabrications pod označením rozdružovač balíků Spread-a-Bale. Tento stroj se vyznačuje především tím, že balíky rozvolňuje a slámu metá do výběhu, avšak zároveň ji neřeže. To je výhodné z několika důvodů. Jednak se tím docílí nižší prašnosti, což je výhodné pro chovaná zvířata, a dále má takový stroj menší energetickou náročnost i vyšší rychlost při nastýlání. Rozdružovač balíků Spread-a-Bale se vyrábí ve třech provedeních, označených Mini, Midi a Maxi. První je určeno pro válcové balíky, druhá dvě pro balíky válcové i hranolové. Princip činnosti je u všech stejný. Dva svislé rozdružovací válce odebírají slámu z balíku a metají ji na zastýlanou plochu, avšak přitom ji nedrtí. Spread-a-Bale je určen jako adaptér zejména pro teleskopické manipulátory, ale (s přihlédnutím k nosnosti), též pro čelní traktorové nakladače i nakladače kloubové a smykem řízené. Nutnou podmínkou pro jeho správnou funkci je hydraulický okruh s průtokem 55 l/min, který je třeba pro pohon hydromotoru a následně rozdružovacích válců. Hmotnost rozdružovače dosahuje 1230 až 1570 kg, a to podle typu připojení a modelového provedení. Výhodou rozdružovače je vlastní nakládání, obsluha před zastýláním pouze musí odstranit z balíku provázky či vázací síť.*
Kategorie: 

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down