Filtrovat

ARCHIV RUBRIKY:

Technika na statku

15.09.2016 | 06:51

Jednoosé kultivační traktory

S jednoosými kultivačními traktory a nosiči se můžeme setkat při mnoha činnostech a v různých odvětvích. Nabízejí se v několika výkonových třídách a jsou určeny pro méně i více náročná nasazení. Hobby technikou nazýváme stroje, určené pro využití na zahradách okolo rodinných domů a rekreačních objektů. Poměrně rozsáhlá je nabídka tzv. farmářské techniky, tedy techniky určené pro náročnější nasazení, čemuž odpovídá celková konstrukce strojů a rovněž nabídka a úroveň příslušenství. Jednoosé kultivační traktory mají své zástupce také v oblasti vysoce profesionální techniky, kdy se využívají pro provádění parkových úprav, profesionální přípravu půdy a povrchů pro pokládání trávníkových koberců a pro různé terénní úpravy. Konstrukce těchto modelů odpovídá nejen náročnosti nasazení a využití, ale také náročnosti agregovaného příslušenství a jeho provedení. Jednotliví výrobci výše uvedené zahradní a komunální techniky pak řadí dané modely do různých výkonových kategorií, a to jak podle provedení základních konstrukčních prvků, tak podle svého pohledu na určení daných modelů. Setkáváme se tak s případy, kdy modely jednoho výrobce jsou zařazeny do určité výkonové kategorie a jednoosé kultivační traktory jiných výrobců stejné či velmi blízké koncepce a technického provedení jsou dodávány jako modely jiné konstrukční třídy. To samé platí při porovnávání modelů výrobců v různých zemích, kdy podle některých měřítek jde o modely z kategorie hobby, výrobce však takový produkt řadí do řady farmářských produktů.* Článek Ing. Filipa Javorka si přečtete v 9. čísle časopisu Farmář.
Kategorie: 
12.05.2015 | 08:57

Možnosti zakládání objemných krmiv

Zajištění pravidelného zásobování objemnými krmivy patří takřka ke každodenní činnosti ve všech chovech skotu i dalších hospodářských zvířat. V intenzivních chovech se setkáme zejména se zakládáním a dávkováním různých druhů konzervovaných objemných krmiv doplněných o energeticky bohaté komponenty. U méně výkonných stád se často dávkuje travní senáž, přičemž kromě hmoty skladované v silážních žlabech, věžích nebo vacích se také dávkuje hmota lisovaná zpravidla do válcových balíků. Většina zde uvedených technologií je založena na práci krmných a krmných a míchacích vozů agregovaných s kolovými traktory patřičných výkonových tříd. V mnoha intenzivních chovech dojnic je pak upřednostněna samojízdná technika. Jednotlivé modely se od sebe liší způsobem přípravy směsné krmné dávky (v případě krmných míchacích vozů), způsobem plnění nástavby vozu, řešením zakládání dávkovaných krmiv, či možnostmi dalšího využití, například k zastýlání ve stlaných nebo přistýlaných provozech. Podíváme-li se na standardní krmné a míchací vozy z pohledu systému přípravy směné krmné dávky, pak se zpravidla setkáme s horizontálními nebo vertikálními modely. Ve světě existují ještě další konstrukce, zejména pádlové míchací vozy, vozy pneumatické, válcové nebo řetězové. Kromě těchto systémů se také u nás objevují různé automatické krmné technologie, které se od sebe odlišují zejména celkovým pojetím konstrukce a míry automatizace těchto technologií.* Ing. Filip Javorek spolupracovník redakce Článek vyjde v květnovém Farmáři.
12.05.2015 | 08:14

Mobilní technologie uskladnění krmiv

Sklizeň krmných plodin a výroba objemných krmiv předpokládá odpovídající uskladnění. Pro tyto účely využíváme stacionární a mobilní technologie. Stacionární uskladnění, jakými jsou silážní žlaby, plata nebo silážní věže, ponechme nyní stranou a věnujme se technologiím mobilním, tedy uskladnění ve válcových a hranolových balících nebo ve vacích. Lisování hmoty souvisí se sklizní zavadlé hmoty a sena (při sklizni senáže dominují právě válcové balíky). Lisování do vaků pak umožňuje ukládání dalších plodin, například kukuřice sklízené různými metodami, přičemž v našich podmínkách převažuje sklizeň hmoty celých rostlin. V souvislosti s touto technologií můžeme hovořit také o speciální technice, která kombinuje vlastnosti vakovacího lisu a lisu svinovacího. Hmota silážní kukuřice je dávkována na příjmový stůl, kde toto zařízení hmotu lisuje do válcovitých balíků ovinutých strečovou fólií. Jde o velmi zajímavý systém, který však můžeme v našich podmínkách označit za okrajový. Naopak lisování sena, slámy a senáže do válcových balíků patří mezi nejrozšířenější technologie. Může přitom jít jak o samostatné lisy, tak lisy kombinované s baličkami senážních balíků. Lisy na obří hranolové balíky se pak spíše využívají pro lisování sena a slámy. Z výše uvedených informací vyplývá, že se zaměříme na lisovací techniku kombinovanou s ovíjením do fólie, samostatné baličky různých konstrukcí a vakovací lisy.* Ing. Filip Javorek spolupracovník redakce Článek vyjde v květnovém Farmáři.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down